0 Kč s DPH

Celá ČEŠTINA online

Tato sekce není prodejní, ale informativní. Uvedenou položku proto nelze přímo na tomto místě zakoupit. Chybí košík a cena je nastavena neutrálně na nulu. Pro nákup produktu, zjištění jeho aktuální ceny (samostatně či ve zvýhodněném kompletu) a k provedení objednávky se prosím navraťte do původní sekce, odkud jste kliknutím odskočili sem.

Cena:
0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Celá ČEŠTINA online

Důkladná pravopisná cvičení? ANO! Hlavně zvládnete tyto nástrahy obávané češtiny a ještě mnohem více: Správné psaní “u”, “ú” a “ů”, psaní “bě” a “bje”, “vě” a “vje”, “mě” a “mně”. A nejen to! Dále psaní -nn- nebo -n-. Velká písmena. Tečka, vykřičník a otazník ve větě. Předložky “s” a “z”. Předpony “s”, “z” a “vz”. Navíc obtížné tvary přídavných jmen. Čárky ve větě jednoduché. Čárky v souvětí. Spojovací čárka – spojovník. Délka samohlásek. Dělení slov na konci řádku. Spřežky. Uvozovky a další znaménka v přímé řeči. Přejatá slova. Pomlčka, tři tečky, závorky. Zcela zvláštní pozornost se věnuje typům vedlejších vět a jejich určování, což činí i úspěšným žákům a studentům značné potíže. V nejnovějších on-line testech přímo do počítače dokonale procvičíte rozpoznávání vedlejších vět podmětných, přísudkových, předmětných, přívlastkových a doplňkových. Již žádné tápání, jde-li o vedlejší větu příslovečnou místní nebo vedlejší větu příslovečnou časovou, způsobovou, měrovou, příčinnou, účelovou, podmínkovou či přípustkovou.

Mobilní nápověda? Na dosah ruky? ANO! Najdete zde bohaté celky pro využití na tabletech a mobilech, které jsou zpracovány jako sled rychle přístupných vizuálních panelů s klíčovými informacemi pro případ potřeby. Bonusy navíc? ANO! Spektakulární celek „České klenoty“.

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.