0 Kč s DPH

Celá MATEMATIKA online

Tato sekce není prodejní, ale informativní. Uvedenou položku proto nelze přímo na tomto místě zakoupit. Chybí košík a cena je nastavena neutrálně na nulu. Pro nákup produktu, zjištění jeho aktuální ceny (samostatně či ve zvýhodněném kompletu) a k provedení objednávky se prosím navraťte do původní sekce, odkud jste kliknutím odskočili sem.

Cena:
0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Celá MATEMATIKA online

Celá Matematika? ANO! Číselné obory. Procenta. Poměr a úměra. Množiny. Mocniny. Odmocniny. Algebraické výrazy. Rovnice a nerovnice. Úhly. Trojúhelníky. Čtyřúhelníky. Kruh a kružnice. Obvody a obsahy. Povrchy a objemy těles. Kuželosečky. Funkce. Goniometrie. Geometrická zobrazení v rovině. Přímka v analytické geometrii. Rovina v analytické geometrii. Vektorová algebra. Posloupnosti a řady. Základy infinitezimálního počtu. Komplexní čísla. Kombinatorika. Pravděpodobnost a statistika… a ještě mnohem více!

Mobilní nápověda? Na dosah ruky? ANO! Najdete zde bohaté celky pro využití na tabletech a mobilech, které jsou zpracovány jako sled rychle přístupných vizuálních panelů s klíčovými informacemi pro pohotové zvládnutí učiva a okamžité získání nápovědy v případě potřeby.

Ještě bonusy navíc? ANO! Komponovaný celek přináší v obraze a filmu zajímavé záběry Světového obchodního střediska (WTC) zničeného v roce 2001. Prostřednictvím unikátních záběrů z našich vlastních archívů se můžete projít po dnes již neexistujících koridorech a vyhlídkových terasách, podívat se na New York z výšky více než půl kilometru nebo dokonce obletět WTC helikoptérou.

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.