0 Kč s DPH

Domácí UČITEL - ANGLIČTINA Gramatika a testy pro 1. a 2. stupeň

Rychlá POMOC V KAŽDÉ SITUACI. Okamžitě najdete, co právě potřebujete. PŘEHLED - GRAMATICKÉ BLOKY SPOLU SE SLOVÍČKY, TESTY, ZKOUŠENÍMI, CVIČENÍMI, KONVERZACÍ A DALŠÍ LÁTKOU níže. Doručení IHNED poštou AŽ DO DOMU na USB Flash 32GB (fleška). K tomu navíc jako BONUS ZDARMA přístup na webový PORTÁL, rozšířená non-stop podpora + aktualizace z webu. Ideální DOMÁCÍ UČITEL, který je POŘÁD K DISPOZICI, a za kterého už NEMUSÍTE ZNOVU NIC PLATIT. Velmi poutavé. Nad slunce jasné. Vysoce účinné. Znalosti natrvalo. Žádné zapomínání.

MAKETU stahujte ZDE

CENA JE VČETNĚ FLEŠKY A POŠTOVNÉHO

(cena pro SLOVENSKO je 37 €

Vložte do košíku v Kč a jak platit ze SR zjistěte zde.)

 

Cena:
726 Kč s DPH
600 Kč bez DPH
ks

Domácí UČITEL - ANGLIČTINA Gramatika a testy pro 1. a 2. stupeň

OBDRŽÍTE TOTO VŠECHNO:

CENA JE VČETNĚ FLEŠKY A POŠTOVNÉHO

 

1 Videa - Vyberete okamžitě podle bloků a tématu, které právě potřebujete!

180 videí v 30 složkách. Videa jsou kvalitně zpracována a hladce běží na všech běžných tabletech, mobilech, noteboocích, počítačích, videopřehrávačích i herních konzolích či televizích s internetovým připojením nebo USB Flash. Pro Android, iOS (Apple/Mac), Win a všechny další běžně rozšířené operační systémy.

Videa pracují přímo z disku (nebo USB Flash) a spouští se kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „mp4“. Vyhledají se přímo v adresáři podle lekce a zaměření a aktivují se. Ovládání je absolutně bezproblémové a stejné jako u všech standardních videosekvencí.

 

2 Panely - Vyberete okamžitě podle bloků a tématu, které právě potřebujete!

180 panelů v 30 složkách je uspořádáno a označeno analogicky jako videa. Hodí se tam, kde je potřebné si celek vytisknout a znalosti vštípit. Panely jsou zpracovány jako univerzální texty a aktivují se přímo z disku (nebo USB Flash) kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „odt“.

 

3 Interakce (Win) - Vyberete okamžitě podle bloků a tématu, které právě potřebujete!

Nejnovější verze nejprodávanějšího jazykového produktu v České republice i na Slovensku všech dob. Uživatelům až dosud dodáno přes 100 tis. kompletů Angličtiny a přes 70 tis. Němčiny. Svižná výuka s přívětivou důkladností a racionálním vynaložením času. Absolutní evergreen v novém doplněném vydání, přepracovaném pro 3. tisíciletí.

30 bohatých tématických lekcí. V každé lekci text, výrazy, slovíčka, gramatika, obraty, fráze, konverzace, cvičení a testy. Živě ozvučili rodilí mluvčí. Vše, co je v cizím jazyce, je ihned také v češtině. Naprosto všechno lze vytisknout – navíc cvičení se dají vytisknout buď se správnými řešeními nebo i bez nich. Velmi vhodné pro individuální sebevzdělávání, ale také pro kolektivní formy studia. Pro tablety, mobily, počítače, notebooky s Win a po vlastním nastavení s přihlédnutím ke specifikaci výrobce pro všechny standardní platformy a zařízení.

 

4 Audia - Vyberete okamžitě podle bloků a tématu, které právě potřebujete!

Určeno především pro poslechové opakování za volantem, cestou do zaměstnání, při odpočinku, při nějaké rutinní mechanické práci a v jinak nevyužitém čase. Špičková kvalita profesionálního ozvučení samozřejmostí. Aktivuje se přímo z disku (nebo USB Flash) kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „mp3“.

 

PŘEHLED - GRAMATICKÉ BLOKY SPOLU SE SLOVÍČKY, TESTY, ZKOUŠENÍMI, CVIČENÍMI, KONVERZACÍ A DALŠÍ LÁTKOU

 

Lekce 1
Barvy kolem nás, Slovíčka, Test slovíček, Sloveso „be“, Obraty a věty, Zkoušení: Doplňte tvary „be“.

Lekce 2
U našich přátel, Slovíčka, Test slovíček, Osobní zájmena, Obraty a věty, Zkoušení: Zaměňte podtržená slova zájmeny.

Lekce 3
Moje rodina, Slovíčka, Test slovíček, Přivlastňovací zájmena, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

Lekce 4
Náš byt, Slovíčka, Test slovíček, Sloveso „have“, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

Lekce 5
Můj denní program, Slovíčka, Test slovíček, Přítomný čas prostý významových sloves, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

Lekce 6
Můj pokoj, Slovíčka, Test slovíček, Vazby s výrazy „there is“, „there are“, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

Lekce 7
Setkání, Slovíčka, Test slovíček, Otázky uváděné výrazy „who“, „what“, „which“, Obraty a věty, Zkoušení: Ptejte se na podtržená slova

Lekce 8
Naše prázdniny, Slovíčka, Test slovíček, Nejpoužívanější příslovce a jejich postavení ve větách, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

Lekce 9
Připravuji se na zkoušky, Slovíčka, Test slovíček, Postavení slov ve větě, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

Lekce 10
Studuji na univerzitě, Slovíčka, Test slovíček, Přídavná jména, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

Lekce 11
Ve městě, Slovíčka, Test slovíček, Zájmena ukazovací, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

Lekce 12
Na železničním nádraží, Slovíčka, Test slovíček, Množné číslo podstatných jmen, Obraty a věty, Zkoušení: Převeďte věty do množného čísla.

Lekce 13
Ve škole, Slovíčka, Test slovíček, Slovesa „can“, „may“, „must“, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

Lekce 14
Cesta do zahraničí, Slovíčka, Test slovíček, Příslovce, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

Lekce 15
Čas, Slovíčka, Test slovíček, Číslovky základní, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

Lekce 16
V dílně, Slovíčka, Test slovíček, Neurčitý a rozkazovací způsob, Obraty a věty, Zkoušení: Utvořte rozkazovací způsob.

Lekce 17
Na večírku, Slovíčka, Test slovíček, Přivlastňovací pád, Obraty a věty, Zkoušení: Utvořte přivlastňovací pád.

Lekce 18
Výlet do hor, Slovíčka, Test slovíček, Zájmena „some“, „any“, „no“, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

Lekce 19
Dopis od přítele, Slovíčka, Test slovíček, Skloňování osobních zájmen, Obraty a věty, Zkoušení: Nahraďte slova v závorce zájmeny.

Lekce 20
Sport a hry, Slovíčka, Test slovíček, Gerundium, Obraty a věty, Zkoušení: S pomocí slov v závorce doplňte gerundiální vazbu.

Lekce 21
Doprava ve velkoměstě, Slovíčka, Test slovíček, Tázací příslovce a zájmena, Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte.

Lekce 22
Učím se cizí jazyky, Slovíčka, Test slovíček, Významy členů, Obraty a věty, Zkoušení: Doplňte správně členy.

Lekce 23
Stěhujeme se do nového bytu, Slovíčka, Test slovíček, Přítomný čas průběhový, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte s využitím přítomného času průběhového.

Lekce 24
Svět v 21. století, Slovíčka, Test slovíček, Budoucí čas, Obraty a věty, Zkoušení: Převeďte do budoucího času.

Lekce 25
Povolání, Slovíčka, Test slovíček, Výrazy „other“ a „another“, Obraty a věty, Zkoušení: Doplňte „another“, „(the) other“, „(the) others“.

Lekce 26
Na plese, Slovíčka, Test slovíček, Tázací dovětek, Obraty a věty, Zkoušení: Doplňte tázací dovětky.

Lekce 27
Výlet k moři, Slovíčka, Test slovíček, Řadové číslovky, Obraty a věty, Zkoušení: Napište číslovky slovy.

Lekce 28
Dovolená v zimě, Slovíčka, Test slovíček, Minulý čas sloves „be“, „can“, „have“, Obraty a věty, Zkoušení: Převeďte do minulého času.

Lekce 29
Nad mapou, Slovíčka, Test slovíček, Minulý čas prostý, Obraty a věty, Zkoušení: Převeďte do minulého času.

Lekce 30
Letní dovolená, Slovíčka, Test slovíček, Stupňování přídavných jmen, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.