0 Kč s DPH

Domácí UČITEL - FYZIKA

Rychlá POMOC V KAŽDÉ SITUACI. Okamžitě najdete, co právě potřebujete. SEZNAM VŠECH TÉMAT - NÁZORNÝCH ANIMACÍ níže. Doručení IHNED poštou AŽ DO DOMU na USB Flash 32GB (fleška). K tomu navíc jako BONUS ZDARMA přístup na webový PORTÁL, rozšířená non-stop podpora + aktualizace z webu. Ideální DOMÁCÍ UČITEL, který je POŘÁD K DISPOZICI, a za kterého už NEMUSÍTE ZNOVU NIC PLATIT. Velmi poutavé. Nad slunce jasné. Vysoce účinné. Znalosti natrvalo. Žádné zapomínání.

MAKETU stahujte ZDE

CENA JE VČETNĚ FLEŠKY A POŠTOVNÉHO

(cena pro SLOVENSKO je 160 €

Vložte do košíku v Kč a jak platit ze SR zjistěte zde.)

 

Cena:
3 990 Kč s DPH
3 298 Kč bez DPH
ks

Domácí UČITEL - FYZIKA

OBDRŽÍTE TOTO VŠECHNO:

CENA JE VČETNĚ FLEŠKY A POŠTOVNÉHO

 

1. Animace -  Vyberete okamžitě podle tématu, které právě potřebujete!

237 animací v 15 tématických složkách. Složité vysvětlování, co a proč se odehrálo, aby vznikl vzorec nebo poučka se nahrazuje přímým pozorováním, jak se toto děje. Animace poutají pozornost, podávají přehled látky uceleně a v pohybu, běží živě a přímo před očima, na minimum zkracují potřebný čas. Jsou krokem k modernímu dynamickému a poutavému vzdělávání a sebevzdělání. Podněcují chuť se učit a vědět více. 

Hladce běží na všech standardních tabletech, mobilech, noteboocích, počítačích, videopřehrávačích i herních konzolích či televizích s internetovým připojením nebo USB Flash. Pro Android, iOS (Apple/Mac), Win a všechny další běžně rozšířené operační systémy. 

Animace pracují přímo z flešky a spouští se kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „mp4“. Vyhledají se přímo v adresáři podle potřeby a aktivují se. Ovládání je bezproblémové, snadné a stejné jako u všech standardních videosekvencí.

  

2. Panely -  Vyberete okamžitě podle tématu, které právě potřebujete!

988 panelů v 270 tématických složkách. Panely sekvenčně zachycují klíčové okamžiky animovaného děje, umožňují jej zobrazit a vytisknout. Hodí se tam, kde je potřebné si látku a nejdůležitější informace ještě více připomenout a vštípit. Panely se aktivují přímo z flešky kliknutím na vybraný soubor s koncovkou „jpg“.

  

3. Hypertext -  Vyberete okamžitě podle tématu, které právě potřebujete!

Hypertextová verze pracuje na operačním systému Win a integruje do vnitřně souvislého a provázaného celku všechna témata. Je vybavena fulltextovým vyhledáváním a interaktivním fázováním živých prezentací a výkladu. Zvýrazněné hypertextové linky umožňují z kteréhokoli místa přeskočit přímo do navazujícího či souvisejícího tématu. Hypertext jedním velkým úderem překonává všechny slabiny suchopárného biflování, školometství a strnulé abstraktní představivosti. 

Práce je v integrované hypertextové verzi dynamická a efektivní. Umožňuje rovněž využití při kolektivních formách vzdělávání a na interaktivních tabulích. Program se spustí jediným kliknutím. Vybere se, co potřeba. Začnou se skládat zákony Keplerovy, Kirchhoffovy, Newtonovy, Archimédův, Avogadrův a mnoho dalších, začnou se kreslit stupnice, působit síly, tlaky, proudy, tvořit poučky, rozbíhat nákresy, mechanismy a řezy, otáčet rotory, účinkovat magnety, vykreslovat obrazce, pojmenovávat veličiny a ještě mnohem více. Toto nelze nepochopit. Toto nelze zapomenout!

 

VŠECHNO pracuje HLADCE přímo z flešky (USB). Vůbec ŽÁDNÉ INSTALACE. Vůbec ŽÁDNÉ ZMATEČNÍ REGISTRACE.

  

SEZNAM TÉMAT - NÁZORNÝCH ANIMACÍ

 

Atomy a molekuly
Atom, Jádro atomu, Proton, Neutron, Elektron, Model atomu, Kladný iont, Záporný iont, Protonové číslo, Nukleonové číslo, Elementární náboj, Molekula, Prvek, Sloučenina, Pevná látka, Kapalina, Plyn, Brownův pohyb, Difúze.

Pohyb
Pohyb, Trajektorie, Dráha, Rovnoměrný pohyb, Nerovnoměrný pohyb, Přímočarý pohyb, Křivočarý pohyb, Otáčivý pohyb, Posuvný pohyb, I. Newtonův pohybový zákon, II. Newtonův pohybový zákon, III. Newtonův pohybový zákon, Rychlost, Zrychlení.

Síla
Síla, Newton, Gravitační síla, Elektrická síla, Magnetická síla, Tlaková síla a tlak, Jaderná síla, Třecí síla, Skládání sil na přímce, Skládání různoběžných sil, Vztlaková síla, Síly v rovnováze, Tíha.

Jednoduché stroje
Nakloněná rovina, Páka, Moment síly na páce, Páka jednozvratná, Páka dvojzvratná, Přezmen, Kolo na hřídeli, Páka v rovnováze, Rovnoramenná váha, Rovnoramenná páka, Kladka pevná, Moment síly na kladce, Kladka volná, Kladkostroj.

Práce a energie
Práce, Joule, Výkon, Watt, Energie, Potenciální (polohová) energie, Energie pružnosti, Gravitační potenciální energie, Molekulární potenciální energie, Kinetická (pohybová) energie, Translační kinetická energie, Rotační kinetická energie, Vibrační kinetická energie, Elektrická energie, Světelná energie, Mechanická energie, Vnitřní energie.

Teplo
Teplo, Tepelná výměna, Tepelná výměna vedením, Tepelná výměna prouděním, Tepelná výměna zářením, Teplota, Teploměr, Termodynamická stupnice, Celsiova stupnice, Změna teploty těles, Teplotní roztažnost, Tepelná kapacita, Měrná tepelná kapacita, Změna fyzikálního stavu, Var, Tuhnutí, Sublimace, Vypařování, Kondenzace, Tání.

Kapalina
Kapalina, Tekutost, Povrchové napětí, Kapilární elevace, Kapilární deprese, Viskozita, Hydrostatický tlak, Objem kapaliny, Pascalův zákon, Hydraulické stroje, Plavání těles, Archimédův zákon, Hustoměr.

Plyn
Vlastnosti plynu, Rozpínavost plynu, Boyle-Mariottův zákon, Gay-Lussacův zákon, Avogadrův zákon, Atmosféra Země, Atmosférický tlak, Měření atmosférického tlaku, Rtuťový tlakoměr, Aneroid, Barograf, Změny atmosférického tlaku, Tlak plynu, Manometr, Archimédův zákon pro plyny.

Magnetismus
Feromagnetický materiál, Magnetizace, Magnetické pole, Magnetické indukční čáry, Demagnetizace, Magneticky měkká látka, Magneticky tvrdá látka, Permeabilita, Magnetka, Magnet, Pól magnetu, Doména, Magnetické pole Země.

Elektrostatika
Elektrický náboj, Elektrické pole, Elektrické siločáry, Van de Graaffův generátor, Elektroskop, Zelektrované těleso, Kapacita, Kondenzátor, Plošná hustota náboje, Blesk, Izolant, Vodič, Elektrostatická indukce.

Elektromagnetismus
Elektromagnetismus, Magnetické pole přímého vodiče s proudem, Magnetické pole cívky, Účinek magnetického pole na vodič s proudem, Účinek magnetického pole na cívku, Elektromagnetická indukce, Lenzův zákon, Vzájemná indukce, Vlastní indukce, Elektromagnet, Elektrický zvonek, Reproduktor, Galvanometr, Elektrické měřící přístroje, Feromagnetické měřící přístroje, Magnetoelektrické měřící přístroje, Alternátor, Elektromotor.

Elektřina
Vznik elektrického proudu, Stejnosměrný elektrický proud, Elektrické napětí, Zdroje elektrického napětí, Vedení elektrického proudu v kovech, Vedení elektrického proudu v polovodiči, Vedení elektrického proudu v plynu, Vedení elektrického proudu v kapalinách, Elektrický obvod, Jednoduchý elektrický obvod, Rozvětvený elektrický obvod, Elektrický odpor, Odpor, Proměnný odpor, Obloukový výboj, Voltův článek, Ohmův zákon, Zapojení vodičů vedle sebe, Zapojení vodičů za sebou, Ampér, Ampérmetr, Voltmetr, 1. Kirchhoffův zákon, 2. Kirchhoffův zákon, Kondenzátory v elektrickém obvodu, Základní schématické značky.

Střídavý proud
Střídavý proud, Vznik střídavého proudu, Amplituda proudu, Amplituda napětí, Efektivní napětí, Efektivní proud, Transformátor, Transformace dolů, Transformace nahoru, Harmonické napětí, Harmonický proud, Perioda střídavého napětí, Perioda střídavého proudu, Kmitočet střídavého proudu, Cívka, Jádro cívky.

Optika
Světlo, Šíření světla, Stín, Odraz světla, Rovinné zrcadlo, Duté zrcadlo, Vypuklé zrcadlo, Lom světla, Index lomu, Hranol, Čočka, Ohnisko, Předmětová ohnisková vzdálenost, Obrazová ohnisková vzdálenost, Dioptrie, Příčné zvětšení, Barevná vada, Optické vlákno, Spojná čočka, Lupa, Rozptylná čočka, Zobrazovací rovnice, Oko, Zorný úhel, Úhlové zvětšení, Vady oka, Dalekohled, Mikroskop.

Základy astronomie
Vesmír, Galaxie, Mléčná dráha, Hvězda, Souhvězdí, Kometa, meteoroid, Světelný rok, Sluneční soustava, Slunce, Vnitřní planety sluneční soustavy, Vnější planety sluneční soustavy, Země, Měsíc, I. Keplerův zákon, II. Keplerův zákon, III. Keplerův zákon.

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.