0 Kč s DPH

ENCYKLOPEDIE ŠKOLNÍ FYZIKY pro MOBILY, TABLETY, PC a z WEBu

Tato sekce není prodejní, ale informativní. Uvedenou položku proto nelze přímo na tomto místě zakoupit. Chybí košík a cena je nastavena neutrálně na nulu. Pro nákup produktu, zjištění jeho aktuální ceny (samostatně či ve zvýhodněném kompletu) a k provedení objednávky se prosím navraťte do původní sekce, odkud jste kliknutím odskočili sem.

Cena:
0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

ENCYKLOPEDIE ŠKOLNÍ FYZIKY pro MOBILY, TABLETY, PC a z WEBu

Pracuje okamžitě a bezchybně na všech mobilech, tabletech, noteboocích, PC a TV s přístupem k internetu. Pracuje absolutně na všech operačních systémech – Android, iOS (Apple/Mac), Win a dalších. V tomto smyslu je to unikátní produkt a jiný takový nenajdete.

Žádná časová omezení. Žádné další nebo skryté poplatky. Žádné zmateční registrace. Žádné složité instalace. Objednejte teď hned a přesvědčte se sami!

Přejedete palcem po displeji, hbitě protočíte přehled témat, v mžiku najdete, jednou kliknete… a už se přímo před vašima očima dává do pohybu podivuhodný svět siločar, cívek, čoček, zrcadel, nábojů, energií, sil, strojů, tlaků, hranolů, elevací, izolantů, obvodů…

Začnou se skládat zákony Keplerovy, Kirchhoffovy, Newtonovy, Archimédův, Avogadrův a mnoho dalších, začnou se kreslit stupnice, působit síly, tlaky, proudy, tvořit poučky, rozbíhat nákresy, mechanismy a řezy, otáčet rotory, účinkovat magnety, vykreslovat obrazce, pojmenovávat veličiny. Přesně vidíte, proč a odkud se co bere … Toto nelze nepochopit. Toto nelze zapomenout!

Dostanete od nás řídící soubor, kde je pod sebou uvedeno v abecedním pořadí skoro 250 témat fyziky od prvních tříd základní školy až po maturitu. Od lomu světla až po permeabilitu, od atomu až po základy astronomie, od páky a kola na hřídeli až po translační kinetickou energii. Stačí tento úsporný soubor, který nezabere takřka žádné místo, nahrát do mobilu, a to je všechno.

Tento revoluční produkt jedním velkým úderem překonává všechny slabiny strnulé abstraktní představivosti. Složité vysvětlování, co a proč se odehrálo, aby vznikl zákon, vzorec nebo poučka se nahrazuje přímým pozorováním, jak se toto děje.

Na rozdíl od jiných produktů, tento systém neřeší jen dílčí kapitoly, ale je úplně komplexní a pro celou látku od základní školy až po maturitu.

Nejsou potřebné žádné instalace. Pracuje kdekoli, kdykoli, na čemkoli a okamžitě.

Rozlišení je optimalizováno pro mobily pozorované na blízko a pro velké monitory používané při kolektivním vzdělávání a sledované s odstupem. Pro příjemnější náhled a aby se dosáhlo dobrého vidění, je mírně rozostřeno.

Zde jsou všechna témata v abecedním pořadí. Je jich skoro 250. Když si představíte, že každé téma je ve skutečnosti malý film, není o čem diskutovat...

A
Alternátor
Amplituda napětí
Amplituda proudu
Archimédův zákon
Archimédův zákon pro plyny
Atmosféra Země
Atmosférický tlak
Atom
Avogadrův zákon

B
Barevná vada
Barograf
Blesk
Boyle Mariottův zákon
Brownův pohyb

C
Celsiova stupnice
Cívka
Čočka

D
Dalekohled
Demagnetizace
Difúze
Dioptrie
Doména
Dráha
Duté zrcadlo

E
Efektivní napětí
Efektivní proud
Elektrická energie
Elektrická síla
Elektrické napětí
Elektrické pole
Elektrické siločáry
Elektrický náboj
Elektrický odpor
Elektrický zvonek
Elektromagnet
Elektromagnetická indukce
Elektromagnetismus
Elektromotor
Elektron
Elektroskop
Elektrostatická indukce
Elementární náboj
Energie
Energie pružnosti

F
Feromagnetické měřící přístroje
Feromagnetický materiál

G
Galvanometr
Gay Lussacův zákon
Gravitační potenciální energie
Gravitační síla

H
Harmodické napětí
Harmonický proud
Hvězda
Hranol
Hustoměr
Hydraulické stroje
Hydrostatický tlak

I
Index lomu
Izolant

J
Jaderná síla
Jádro atomu
Jádro cívky
Jednoduchý elektrický obvod
Joule

K
Kapacita
Kapalina
Kapalina
Kapilární deprese
Kapilární elevace
Kinetická energie
Kladka pevná
Kladka volná
Kladkostroj
Kladný iont
Kmitočet střídavého proudu
Kolo na hřídeli
Kometa, meteor
Kondenzace
Kondenzátory v elektrickém obvodu
Křivočarý pohyb

L
Lenzův zákon
Lom světla
Lupa

M
Magnet
Magnetická síla
Magnetické indukční čáry
Magnetické pole
Magnetické pole cívky
Magnetické pole přímého vodiče s proudem
Magnetické pole Země
Magneticky měkká látka
Magneticky tvrdá látka
Magnetizace
Magnetka
Magnetoelektrické měřící přístroje
Manometr
Mechanická energie
Měrná tepelná kapacita
Měření atmosférického tlaku
Měsíc
Mikroskop
Model atomu
Molekula
Molekulární potenciální energie
Moment síly na kladce
Moment síly na páce

N
Nakloněná rovina
Nerovnoměrný pohyb
Neutron
Newton
Nukleonové číslo

O
Objem kapaliny
Obloukový výboj
Obrazová ohnisková vzdálenost
Odraz světla
Ohmův zákon
Ohnisko
Oko
Optické vlákno
Otáčivý pohyb

P
Páka
Páka dvouzvratná
Páka jednozvratná
Páka v rovnováze
Pascalův zákon
Perioda střídavého napětí
Perioda střídavého proudu
Permeabilita
Pevná látka
Plavání těles
Plošná hustota náboje
Plyn
Pohyb
Posuvný pohyb
Potenciální polohová energie
Povrchové napětí
Pól magnetu
Práce
Proměnný odpor
Proton
Protonové číslo
Prvek
Předmětová ohnisková vzdálenost
Přezmen
Přímočarý pohyb
Příčné zvětšení

R
Reproduktor
Rotační kinetická energie
Rovinné zrcadlo
Rovnoměrný pohyb
Rovnoramenná páka
Rozpínavost plynu
Rozptylná čočka
Rozvětvený elektrický obvod
Rtuťový tlakoměr
Rychlost

S
Síla
Síly v rovnováze
Skládání různoběžných sil
Skládání sil na přímce
Sloučenina
Slunce
Souhvězdí
Spojná čočka
Stín
Střídavý proud
Sublimace
Světelná energie
Světelný rok
Šíření světla

T
Tání
Tekutost
Tepelná kapacita
Tepelná výměna
Tepelná výměna prouděním
Tepelná výměna vedením
Tepelná výměna zářením
Teplo
Teploměr
Teplota
Teplotní roztažnost
Termodynamická stupnice
Tíha
Tlak plynu
Tlaková síla a tlak
Trajektorie
Transformace dolů
Transformace nehoru
Transformátor
Translační kinetická energie
Třecí síla
Tuhnutí

U
Účinek magnetického pole na cívku
Účinek magnetického pole na vodič s proudem
Úhlové zvětšení

V
Vady oka
Var
Vedení proudu v kapalinách
Vedení proudu v kovech
Vedení proudu v plynu
Vedení proudu v polovodiči
Vibrační kinetická energie
Viskozita
Vlastní indukce
Vlastnosti plynu
Vnější planety sluneční soustavy
Vnitřní energie
Vnitřní planety sluneční soustavy
Vodič
Voltův článek
Vypuklé zrcadlo
Výkon
Vzájemná indukce
Vznik elektrického proudu
Vznik střídavého proudu
Vztlaková síla

W
Watt

Z
Zapojení vodičů vedle sebe
Zapojení vodičů za sebou
Záporný iont
Zdroje napětí
Zelektrované těleso
Země
Změna fyzikálního stavu
Změna teploty tělesa
Změny atmosférického tlaku
Zobrazovací rovnice
Zorný úhel
Zrychlení

Další
I Keplerův zákon
II Keplerův zákon
II Keplerův zákon
I Kirchhoffův zákon
II Kirchhoffův zákon
I Newtonův pohybový zákon
II Newtonův pohybový zákon
III Newtonův pohybový zákon

Slahujte ZDE

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.