0 Kč s DPH

Němčina pro nejmenší - Slovíčka

Tato sekce není prodejní, ale informativní. Uvedenou položku proto nelze přímo na tomto místě zakoupit. Chybí košík a cena je nastavena neutrálně na nulu. Pro nákup produktu, zjištění jeho aktuální ceny (samostatně či ve zvýhodněném kompletu) a k provedení objednávky se prosím navraťte do původní sekce, odkud jste kliknutím odskočili sem.

Cena:
0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Němčina pro nejmenší - Slovíčka

Pracuje na všech výukových a zobrazovacích zařízeních s Win a na všech běžných tabletech, mobilech, noteboocích, počítačích s tímto OS a po vlastním nastavení i na jiných tabletech, mobilech a zařízeních s přihlédnutím ke specifikaci a doporučením výrobce.

VYZKOUŠEJTE ZDARMA NĚMČINU SLOVÍČKA celek 11 a poté se rozhodněte. Celkem je celků 99 ukázky (ke stažení) ve svém úhrnu představuji jen něco málo přes 1% celkové šíře nabízeného plného produktu. Stahujte zde (dopracovává se):

Podrobnosti:

99 tématických celků v plně interaktivním režimu s funkčními cvičeními a testy na bázi Win. Rozsah zařazených výrazů dosahuje až do úrovně 1000 nejpoužívanějších slov. Pro lepší zapamatování a pohodlnou práci s produktem jsou výrazy uspořádány po deseti do tématicky blízkých skupin.

Produkt je perfektně a živě ozvučen, rodilými mluvčími, učiteli a herci. Žádný "strojový hlas", vše prokresleno a s intonací. Vše ihned také v češtině. Není třeba brát k tomu žádné slovníky.

Na prvních pozicích přehledu jsou zařazeny naprosto nejzákladnější tématické celky jako jsou „Rodina“, "Tělo", "Oblečení", "Ovoce" aj, kde jsou skutečně ty nejvíce používané výrazy. Přibližně od 41. celku dále je už slovní zásoba více rozvíjející, i když pořád běžná a v řeči často používaná. Tam může uživatel nebo rodič zamířit podle uvážení a některé téma vybrat třeba pro jeho zajímavost - "Živočichové 2", nebo užitečnost „U lékaře“ atp., což už závisí na konkrétní úrovni a situaci. Dá se stoupat ve znalostech obrazně řečeno „hodně vysoko", ale začátky jsou samozřejmě mírné a přiměřené.

Produkt je určen jako první krok k poznání cizí řeči. Hlavním cílem je utvořit kladný vztah ke světovému jazyku a podnítit chuť vědět více. Obsahuje 99 interaktivních tématických celků, kde je úvodní část věnována výkladu a poté následuje zkoušení. Látka je dobře nadělena na menší celky, takže nehrozí nebezpečí, že se otupí pozornost. 

Zde jsou všechny tématické celky v logickém vzestupném uspořádání jak podle výskytu v běžné řeči, tak podle blízkosti výrazů v rámci tématu.  Rodina, Lidé, Vlastnosti, Tělo, Oblečení, Dům a byt, Snídaně, Svačina, Oběd, Ovoce, Zelenina, Město, Venkov, Statek, Les, Škola, Barvy, Číslovky, Čas, Číslovky 2, Kalendář, Kancelář, Číslovky 3, Povolání, Volný čas, Nákupy, Nástroje, Dopravní prostředky, Cestování, Letní dovolená, Zahrada, Živočichové, Zimní dovolená, Rychlé občerstvení, Slovesa, Slovesa 2, Slovesa 3, Vlastnosti 2, Předložky, Důležité, Rodina 2, Bydlení, Kuchyně, Ložnice a koupelna, Střed města, Na ulici, Banka a telefon, Číslovky 4, Dny v týdnu, Kalendář 2, Kalendář 3, Silnice, Nádraží, Letiště, Moře, Oblečení 2, Módní doplňky, Povolání 2, Povolání 3, Předměstí, Venkov 2, Venkov 3, Prázdniny 1, Plazi Ryby Hmyz, Savci, Živočichové 2, Na horách, Divadlo, Nákup potravin, Domácnost 1, Domácnost 2, Supermarket 1, Supermarket 2, Rostliny 1, Rostliny 2, Sport, U lékaře, První pomoc, V ordinaci, Počasí, Vyučování, Vyučování 2, Tvary, Počítání, Míry a váhy, Svátky, Člověk, Předložky 2, Číslovky 5, Předměty, Důležité 2, Stát, Protiklady, Přídavná jména, Přídavná jména 2, Slovesa 4, Slovesa 5, Slovesa 6, Různé

VYZKOUŠEJTE ZDARMA NĚMČINU SLOVÍČKA celek 11 a poté se rozhodněte. Celkem je celků 99 a ukázky (ke stažení) ve svém úhrnu představuji jen něco málo přes 1% celkové šíře nabízeného plného produktu. Stahujte zde: (doplní se, na stránkách se pracuje)

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.