0 Kč s DPH

Interaktivní NĚMČINA - SLOVÍČKA (zvlášť vhodné pro tabule)

Všem ŠKOLÁM POSKYTUJEME ke všem zakoupeným produktům ROZŠÍŘENOU LICENCITato ROZŠÍŘENÁ LICENCE platí pro CELOU ŠKOLU, pro všechny její pedagogické a odborné pracovníky a podle dispozic učitelů také pro všechny děti, žáky a studenty pro vzdělávací použití, a to i v mimoškolním volném časeTato ROZŠÍŘENÁ LICENCE je ČASOVĚ NEOMEZENÁjejím poskytnutím se nijak nezvyšuje uvedená celková konečná cena produktu a školám tím nevznikají žádné další závazky.

Pracuje na všech výukových a zobrazovacích zařízeních s Win a na všech běžných tabletech, mobilech, noteboocích, počítačích s tímto OS a po vlastním nastavení i na jiných tabletech, mobilech a zařízeních s přihlédnutím ke specifikaci a doporučením výrobce.

Cena:
1 990 Kč s DPH
1 645 Kč bez DPH
ks

Interaktivní NĚMČINA - SLOVÍČKA (zvlášť vhodné pro tabule)

VYZKOUŠEJTE ZDARMA NĚMČINU SLOVÍČKA celek 11 a poté se rozhodněte. Celkem je celků 99 ukázky (ke stažení) ve svém úhrnu představuji jen něco málo přes 1% celkové šíře nabízeného plného produktu. Stahujte zde:

Podrobnosti:

99 tématických celků v plně interaktivním režimu s funkčními cvičeními a testy na bázi Win. Rozsah zařazených výrazů dosahuje až do úrovně 1000 nejpoužívanějších slov a pokrývá v tomto směru mnohem více, než mohou být přímé potřeby MŠ: Samozřejmě hodně MŠ je se ZŠ špojeno a produkt je možno využít i na základních školách. Pro lepší zapamatování a pohodlnou práci s produktem jsou výrazy uspořádány po deseti do tématicky blízkých skupin. Jde o programy, které se obsahově kloubí s Revoluční Němčinou PRO NEJMENŠÍ. Jsou upraveny a dopracovány na základě podnětů přímo ze škol pro přímé využití na interaktivních tabulích. Jestliže produkt Revoluční Němčina PRO NEJMENŠÍ je prioritně určen pro mobily a tablety a pro přímé využití samotnými žáky, zvláště pro výukovou hru, domácí přípravu a opakování, tak tato Interaktivní NĚMČINA je určena především pro uplatnění přímo ve třídách a při vyučování. Tomu odpovídá rovněž lépe přizpůsobené rozlišení a zejména podstatně více propracovaná interaktivita.

Produkt je perfektně a živě ozvučen, rodilými mluvčími, učiteli a herci. Žádný "strojový hlas", vše prokresleno a s intonací. Vše ihned také v češtině. Není třeba brát k tomu žádné slovníky.

Na prvních pozicích přehledu jsou zařazeny naprosto nejzákladnější tématické celky jako jsou „Rodina“, "Tělo", "Oblečení", "Ovoce" aj, kde jsou skutečně ty nejvíce používané výrazy. Přibližně od 41. celku dále je už slovní zásoba více rozvíjející, i když pořád běžná a v řeči často používaná. Tam může učitel zamířit podle uvážení a některé téma vybrat třeba pro jeho zajímavost - "Živočichové 2", nebo užitečnost „U lékaře“ atp., což už závisí na konkrétní úrovni a situaci. Dá se stoupat ve znalostech obrazně řečeno „hodně vysoko", ale začátky jsou samozřejmě mírné a přiměřené.

Produkt je určen pro děti v mateřských školách jako první krok k poznání cizí řeči. Hlavním cílem je utvořit kladný vztah ke světovému jazyku a podnítit chuť vědět více. Obsahuje 99 interaktivních tématických celků, kde je úvodní část věnována výkladu a poté následuje zkoušení. Látka je dobře nadělena na menší celky, takže nehrozí nebezpečí, že se otupí pozornost. 

Zde jsou všechny tématické celky v logickém vzestupném uspořádání jak podle výskytu v běžné řeči, tak podle blízkosti výrazů v rámci tématu.  Rodina, Lidé, Vlastnosti, Tělo, Oblečení, Dům a byt, Snídaně, Svačina, Oběd, Ovoce, Zelenina, Město, Venkov, Statek, Les, Škola, Barvy, Číslovky, Čas, Číslovky 2, Kalendář, Kancelář, Číslovky 3, Povolání, Volný čas, Nákupy, Nástroje, Dopravní prostředky, Cestování, Letní dovolená, Zahrada, Živočichové, Zimní dovolená, Rychlé občerstvení, Slovesa, Slovesa 2, Slovesa 3, Vlastnosti 2, Předložky, Důležité, Rodina 2, Bydlení, Kuchyně, Ložnice a koupelna, Střed města, Na ulici, Banka a telefon, Číslovky 4, Dny v týdnu, Kalendář 2, Kalendář 3, Silnice, Nádraží, Letiště, Moře, Oblečení 2, Módní doplňky, Povolání 2, Povolání 3, Předměstí, Venkov 2, Venkov 3, Prázdniny 1, Plazi Ryby Hmyz, Savci, Živočichové 2, Na horách, Divadlo, Nákup potravin, Domácnost 1, Domácnost 2, Supermarket 1, Supermarket 2, Rostliny 1, Rostliny 2, Sport, U lékaře, První pomoc, V ordinaci, Počasí, Vyučování, Vyučování 2, Tvary, Počítání, Míry a váhy, Svátky, Člověk, Předložky 2, Číslovky 5, Předměty, Důležité 2, Stát, Protiklady, Přídavná jména, Přídavná jména 2, Slovesa 4, Slovesa 5, Slovesa 6, Různé

VYZKOUŠEJTE ZDARMA NĚMČINU SLOVÍČKA celek 11 a poté se rozhodněte. Celkem je celků 99 a ukázky (ke stažení) ve svém úhrnu představuji jen něco málo přes 1% celkové šíře nabízeného plného produktu. Stahujte zde: (na stránkách se pracuje)

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.