0 Kč s DPH

Encyklopedie gramatika Angličtina přímo z webu

Tato sekce není prodejní, ale informativní. Uvedenou položku proto nelze přímo na tomto místě zakoupit. Chybí košík a cena je nastavena neutrálně na nulu. Pro nákup produktu, zjištění jeho aktuální ceny (samostatně či ve zvýhodněném kompletu) a k provedení objednávky se prosím navraťte do původní sekce, odkud jste kliknutím odskočili sem.

Cena:
0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Encyklopedie gramatika Angličtina přímo z webu

Pracuje okamžitě a bezchybně na všech mobilech, tabletech, noteboocích, PC a TV s přístupem k internetu. Pracuje absolutně na všech operačních systémech – Android, iOS (Apple/Mac), Win a dalších. V tomto smyslu je to unikátní produkt a jiný takový nenajdete.

Žádná časová omezení. Žádné další nebo skryté poplatky. Žádné zmateční registrace. Žádné složité instalace. Objednejte teď hned a přesvědčte se sami!

Přejedete palcem po displeji, hbitě protočíte přehled témat, v mžiku najdete, jednou kliknete… a už se přímo před vašima očima odvíjí přehledná gramatika svétového jazyka od elementárních začátků až po velmi pokročilé.

Během sekundy najdete a hladce spustíte osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, "be", "have", "can", "may", "must" a mnoho dalších, číslovky, slovesa a časy, příslovce, ale i přivlastňovací pád, gerundium, až po vyjádření změny stavu, podmiňovací způsob, věty přací a zvolací, zkracování vět participiem a ještě mnohem mnohem více.

Celá gramatika se krok za krokem odvíjí ve vzestupných celcích rovnou před očima. Přehledně, názorně, uspořádaně. Toto nelze nepochopit. Toto nelze zapomenout!

Dostanete od nás řídící soubor, kde je v logickém pořadí uvedeno 60 velkých nosných témat hlavní gramatiky. Od členů až po souslednost časů. Od "there is a "there are" až po nepřímý předmět. Od přítomného času průběhového až po předminulý čas. Od tázacího dovětku až po účelý infinitiv. A ještě mnohem více. Stačí tento úsporný řídící soubor, který nezabere takřka žádné místo, nahrát do mobilu nebo do jakéhokoli jiného zařízení s přístupem k internetu, a to je všechno.

Celá vzestupná gramatika. Žádné točení v kruhu - hbitý a dynamický růst vědomostí zaručen. Efektivní nástroj atraktivního opakování a spolehlivého upevňování znalostí. Pracuje kdekoli, kdykoli, na čemkoli a okamžitě.

Vhodné pro pro tablety, notebooky, počítače i televizory s internetem a pro veškerá didaktická zobrazovací zařízení s připojením k síti. Zejména z mobilů, které lidé nosí a používají prakticky neustále a doslova návykovým způsobem, se přitom dosahuje vysoké rychlosti a účinnosti. Využije se tak i toho, jak uživatelé opakovaně - a často přímo nutkavě - pozorují displeje svých mobilů. To sice samo o sobě příliš pozitivní není, ale v sebevzdělávání a zájmu o jazyk to posloužit může. Mobil je už všeobecně vnímán jako blízký přítel a věrný společník a cokoli "z displeje" má tak už předem zajištěn jakýsi "kladný příznak".

Zkušenosti ukazují, že pokud mají uživatelé světovou řeč na mobilu a stále na dosah ruky, přijde jim učení příjemnější. Jde také o racionální využití volných chvilek, které jsou obvykle rozstrkány do celého nabitého dne a vyplňují časy "na přesunech" apod. Mobil je v takovém případě rychle po ruce a tak i tento jinak nevyužitý čas, může být "spotřebován" prospěšně.

Perfektně a živě ozvučeno rodilými mluvčími. Podmanivá výslovnost napomáhá trvalému zapamatování. Vše ihned také v češtině.

Zde jsou všechna témata v pořadí, jak jsou za sebou.

Sloveso „be“
Osobní zájmena
Přivlastňovací zájmena
Sloveso „have“
Přítomný čas prostý významových sloves
Vazby s výrazy „there is“, „there are“
Otázky uváděné výrazy „who“, „what“, „which“
Nejpoužívanější příslovce a jejich postavení ve větách
Postavení slov ve větě
Přídavná jména
Zájmena ukazovací
Množné číslo podstatných jmen
Slovesa „can“, „may“, „must“
Příslovce
Číslovky základní
Neurčitý a rozkazovací způsob
Přivlastňovací pád
Zájmena „some“, „any“, „no“
Skloňování osobních zájmen
Gerundium
Tázací příslovce a zájmena
Významy členů
Přítomný čas průběhový
Budoucí čas
Výrazy „other“ a „another“
Tázací dovětek
Řadové číslovky
Minulý čas sloves „be“, „can“, „have“
Minulý čas prostý
Stupňování přídavných jmen
Nepravidelná slovesa – část 1
Stupňování „good“ a „bad“
Nepravidelná slovesa – část 2
Člen určitý a neurčitý, zvláštnosti užití
Výrazy „every“, „each“, „both“, „all“
Nepravidelná slovesa – část 3
Výrazy „should“, „would“, „could“
Samostatná přivlastňovací zájmena
Nepřímý předmět
Účelový infinitiv
Vyjádření budoucího času vazbou „going to“
Stupňování příslovcí
Výrazy „much“, „many“, „little“, „few“
Nepočítatelná podstatná jména
Minulý čas průběhový
Vazba předmětu s infinitivem
Předpřítomný čas
Nepřímá řeč
Infinitiv po výrazech „too“, „enough“
Vazba podmětu s infinitivem
Obraty a věty
Vazby s „have“
Vyjádření změny stavu
Předminulý čas prostý
Podmiňovací způsob
Zvláštnosti užití „shall“, „should“
Zástupné „one“, „ones“
Věty přací a zvolací
Vlastní jména a člen
Opakovaný a obvyklý děj
Zkracování vět participiem

Stahujte ZDE

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.