0 Kč s DPH

Revoluční ENCYKLOPEDIE ŠKOLNÍ GRAMATIKY Němčina

Tato sekce není prodejní, ale informativní. Uvedenou položku proto nelze přímo na tomto místě zakoupit. Chybí košík a cena je nastavena neutrálně na nulu. Pro nákup produktu, zjištění jeho aktuální ceny (samostatně či ve zvýhodněném kompletu) a k provedení objednávky se prosím navraťte do původní sekce, odkud jste kliknutím odskočili sem.

Cena:
0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Revoluční ENCYKLOPEDIE ŠKOLNÍ GRAMATIKY Němčina

Pracuje okamžitě a bezchybně na všech mobilech, tabletech, noteboocích, PC a TV s přístupem k internetu. Pracuje absolutně na všech operačních systémech – Android, iOS (Apple/Mac), Win a dalších. V tomto smyslu je to unikátní produkt a jiný takový nenajdete.

Žádná časová omezení. Žádné další nebo skryté poplatky. Žádné zmateční registrace. Žádné složité instalace. Objednejte teď hned a přesvědčte se sami!

Přejedete palcem po displeji, hbitě protočíte přehled témat, v mžiku najdete, jednou kliknete… a už se přímo před vašima očima odvíjí přehledná gramatika svétového jazyka od elementárních začátků až po velmi pokročilé.

Během sekundy najdete a hladce spustíte osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, slovesa "sein", "haben", "können", "mögen", "müssen", "dürfen", "wollen", "sollen" a mnoho dalších, číslovky, slovesa a časy, příslovce, předložky se 3. a se 4. pádem, až po zlomky a desetinná čísla, trpný rod, perfektum a ještě mnohem mnohem více.

Celá gramatika se krok za krokem odvíjí ve vzestupných celcích rovnou před očima. Přehledně, názorně, uspořádaně. Toto nelze nepochopit. Toto nelze zapomenout!

Dostanete od nás řídící soubor, kde je v logickém pořadí uvedeno 60 velkých nosných témat hlavní gramatiky. Od členů až po préteritum. Od stupňování přídavných jmen až po vlastní jména zeměpisná. A ještě mnohem více. Stačí tento úsporný řídící soubor, který nezabere takřka žádné místo, nahrát do mobilu nebo do jakéhokoli jiného zařízení s přístupem k internetu, a to je všechno.

Celá vzestupná gramatika. Žádné točení v kruhu - hbitý a dynamický růst vědomostí zaručen. Efektivní nástroj atraktivního opakování a spolehlivého upevňování znalostí. Pracuje kdekoli, kdykoli, na čemkoli a okamžitě.

Vhodné pro pro tablety, notebooky, počítače i televizory s internetem a pro veškerá didaktická zobrazovací zařízení s připojením k síti. Zejména z mobilů, které studenti nosí a používají prakticky neustále a doslova návykovým způsobem, se přitom dosahuje vysoké rychlosti a účinnosti. Využije se tak i toho, jak žáci a studenti opakovaně - a často přímo nutkavě - pozorují displeje svých mobilů. Mobil je mladou generací všeobecně vnímán jako blízký přítel a věrný společník a cokoli "z displeje" má tak už předem zajištěn jakýsi "kladný příznak".

Zkušenosti ukazují, že pokud mají žáci a studenti látku na mobilu a stále na dosah ruky, přijde jim učení příjemnější. Jde také o racionální využití volných chvilek, které jsou obvykle rozstrkány do celého nabitého dne a vyplňují časy "na přesunech" apod. Mobil je v takovém případě rychle po ruce a tak i tento jinak nevyužitý čas, může být "spotřebován" prospěšně.

Perfektně a živě ozvučeno rodilými mluvčími. Podmanivá výslovnost napomáhá trvalému zapamatování. Vše ihned také v češtině.

Především výborně poslouží učitelům a přednášejícím, ale i rodičůmkteří mohou buď rovnou zvolit tuto dynamickou formu nebo pro zajímavost porovnat vlastní výukový postup, případně se inspirovat, jak věci znázornit na tabuli nebo předkreslit do optických didaktických zařízení. To však ani zdaleka není všechno.

Zde jsou všechna témata v pořadí, jak jsou za sebou.

Sloveso „sein“ v přítomném čase
Osobní zájmena v 1. pádě
Přivlastňovací zájmena v 1. pádě
Sloveso „haben“ v přítomném čase
Časování sloves pravidelných v přítomném čase
Člen neurčitý v 1. pádě
Předložky se 3. pádem
Skloňování členu určitého
Skloňování členu neurčitého v jednotném čísle
Předložky se 4. pádem
Ukazovací zájmena
Slovesa „können“ a „müssen“ v přítomném čase
Slovesa „dürfen“ a „wollen“ v přítomném čase
Slovesa „mögen“ a „sollen“ v přítomném čase
Podstatná jména rodu mužského v jednotném čísle
Podstatná jména rodu mužského v množném čísle
Podstatná jména rodu ženského v jednotném čísle
Zkoušení: Podstatná jména rodu ženského v množném čísle
Podstatná jména rodu středního v jednotném čísle
Podstatná jména rodu středního v množném čísle
Přídavná jména
Přídavné jméno po členu neurčitém
Skloňování přídavného jména bez členu
Budoucí čas
Stupňování přídavných jmen
Nepravidelné stupňování přídavných jmen
Základní číslovky
Předložky se 3. a se 4. pádem
Číslovky řadové
Zájmena tázací
Skloňování přivlastňovacích zájmen
Rozkazovací způsob
Préteritum slovesa „sein“
Skloňování osobních zájmen
Préteritum slovesa „haben“
Préteritum pravidelných sloves
Neurčité zájmeno „man“ a vazba „es gibt“
Příslovce
Préteritum sloves „dürfen“ a „können“
Préteritum sloves „mögen“ a „müssen“
Préteritum sloves „sollen“, „wollen“ a „wissen“
Zájmenná příslovce tázací
Vztažná zájmena
Míry a váhy
Zájmenná příslovce ukazovací
Préteritum nepravidelných sloves
Předložky se 2. pádem
Préteritum nepravidelných sloves (pokračování)
Číslovky neurčité
Číslovky druhové a násobné
Préteritum nepravidelných sloves (pokračování)
Trpný rod
Préteritum nepravidelných sloves (pokračování)
Zlomky a desetinná čísla
Préteritum nepravidelných sloves (pokračování)
Préteritum nepravidelných sloves (pokračování)
Préteritum nepravidelných sloves (pokračování)
Préteritum nepravidelných a smíšených sloves
Perfektum
Vlastní jména zeměpisná

Stahujte ZDE

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.