0 Kč s DPH

Revoluční ŠKOLNÍ ANGLIČTINA

Všem ŠKOLÁM POSKYTUJEME ke všem zakoupeným produktům ROZŠÍŘENOU LICENCITato ROZŠÍŘENÁ LICENCE platí pro CELOU ŠKOLU, pro všechny její pedagogické a odborné pracovníky a podle dispozic učitelů také pro všechny děti, žáky a studenty pro vzdělávací použití, a to i v mimoškolním volném časeTato ROZŠÍŘENÁ LICENCE je ČASOVĚ NEOMEZENÁjejím poskytnutím se nijak nezvyšuje uvedená celková konečná cena produktu a školám tím nevznikají žádné další závazky.

Naprosto univerzální! Pracuje na všech běžných tabletech, mobilech, noteboocích, počítačích a dokonce i na TV s USB a připojením k internetu. Pro Android, iOS (Apple/Mac), Win. Jakékoli zařízení. Jakákoli platforma.

Cena:
3 990 Kč s DPH
3 298 Kč bez DPH
ks

Revoluční ŠKOLNÍ ANGLIČTINA

VYZKOUŠEJTE z bezpečných linků na You Tube ZDARMA ANGLIČTINU LEKCI 1 a poté se rozhodněte. Celkem je lekcí 60 a každá obsahuje 6 samostatných tématických celků, které na sebe obsahově navazují. Následující ukázky ve svém úhrnu představuji jen něco málo přes 1% celkové šíře nabízeného plného produktu. Přímé přístupy k 6 ukázkám zde: Barvy kolem násSlovíčkaTest slovíčekSloveso „to be“Obraty a větyZkoušení: Doplňte tvary „to be“

Podrobnosti:

Celkem 360 videosekvencí v celkovém rozsahu cca 18 hodin souvislého chodu, vybrat jakoukoli sekvenci a použít samostatně je to nejjednodušší, prostě si link zkopírujete a uložíte kam potřebujete. Začít se může kdykoli a pokračovat se dá také jakýmkoli tempem. Cokoli se dá přeskočit v případě vyšší pokročilosti, cokoli se dá zopakovat, v případě nutnosti více procvičit a zafixovat. Obrovské množství sekvencí dává vyučujícímu skvělou možnost vhodně oživit takřka každou oblast výuky.

Přejedete palcem po displeji, nebo myší/kurzorem po monitoru, hbitě protočíte bohatý, ale přehledný seznam témat, v mžiku najdete, jednou kliknete… a už se přímo před očima rozbíhá dynamická a atraktivní multimediální výuka.

Látka je členěna do krátkých, pohodlných, ale obsahově bohatých a přesně zacílených celků. Využívá se "televizního" způsobu vnímání, který je mladým lidem blízký, jsou na něj zvyklí a dobře přenáší vědomosti přímo do paměti. To platí zejména v případě mobilů a tabletů, kde je vizuální spojení uživatele s displejem velmi těsné a znalosti se tak "sugerují" rovnou do podvědomí. Rozšířená licence samozřejmě dává školám plnou možnost právě mobily a tablety žáků do jejich vzdělávání zapojit.

Podmanivá a živá výslovnost z úst rodilých mluvčích skvěle napomáhá trvalému zapamatování. Vše ihned také v češtině. Nepotřebujete se obklopovat žádnými slovníky a tlustými poznámkovými bloky. Vše plyne samo a hladce do Vaší paměti.

Celá vzestupná gramatika. Žádné točení v kruhu - dynamický růst znalostí je zaručen. Texty-Slovíčka-Vazby-Obraty- Fráze-Rčení-DialogyTisíce výrazů, vazeb a vět. Nejen výklad, ale i zkoušení a testy s několika tisíci zkušebních situací. Od úplných začátečníků až po nejpokročilejší. Velmi vhodné i pro opakované začátečníky, pokud taková situace nastane.

Tato forma byla speciálně vyvinuta zejména pro mobily, tablety, notebooky a ultrabooky aby se světový jazyk dal doslova "nosit v kapse" a využily se tak efektivně i ty nejmenší náhodné okamžiky v napjatém denním režimu. Dnešní doba je uspěchaná, což pociťují i děti, žáci a studenti. Toto studium je ale pohodlné a nejsou potřebné klávesnice. Vzdělávání je vedeno v příjemném náhledovém režimu. Cvičení jsou intuitivní s přednápovědou uživatelem, při mezivypnutí chodu, s následnou korekcí podle správného znění.

Dostanete od nás řídící soubor, kde je pod sebou uvedeno v logickém vzestupném pořadí na 360 celků od úplných začátečníků až po velmi pokročilé. Stačí tento úsporný soubor, který nezabere takřka žádné místo, nahrát do mobilu, tabletu, notebooku, počítače nebo do jakéhokoli jiného zařízení s přístupem k internetu, a to je všechno!

Vlajková loď našich školních encyklopedií a kompletů. Je to produkt ideální pro jakýkoli typ výuky světového jazyka. Vždy si vyučující snadno najde vlastní optimální způsob, jak studenty s tímto aktivizovat, případně vhodně ovlivnit jejich domácí přípravu. Celý světový jazyk jako na dlaniProdukt byl vytvořen přímo pro dnešní uspěchanou dobu, kdy není na nic čas, ale umět se musí všechno, Zkušenosti ukazují, že vhodných "volných" chvilek - na první pohled "jalových" a neužitečných - se dá přes den najít docela dost, ale teprve tento produkt dává možnost je souvisle a smysluplně využít.

Jistěže to poněkud narušuje tradiční představu o "soustředěném" studiu, kdy uživatel někde sedí, na nic jiného nemyslí, je obklopen pomůckami a věnuje učení souvislý čas. Na druhou stranu je tu ale nesporný efekt v tom, že mladým lidem je tato forma blízká, chvíle takového opakování nejsou sice příliš dlouhé, ale jsou o to intenzívnější. Zvyklosti dnešních mladých lidí jsou formovány "facebooky" a "chaotickým" brouzdáním v sociálních sítích, což se někomu může líbit, jinému ne, ale je to prostě fakt. Je to sice poněkud nárazový a "těkavý" způsob čerpání informací a znalostí, ale pokud se správně podchytí a vyjde se mu vstříc, může přinést velký užitek i ve vyučování světovým jazykům a v mimoškolní přípravě.

Pracuje kdekoli, kdykoli, na čemkoli a okamžitě. Spustí se během dvou tří sekund na všech mobilech, tabletech, noteboocích, PC a TV s přístupem k internetu. Funguje bezchybně absolutně na všech operačních systémech – Android, iOS (Apple/Mac), Win a dalších. Bez rozdílu zařízení. bez rozdílu platformy. Bez rozdílu operačního systému. Jednoduše kdykoli, na čemkoli a všude

Produkt naplno využívá mocných možností internetu. Vůbec nezahlcuje paměť mobilů, tabletů, počítačů atp. a přitom jste stále pohotově na hlavním směru studia, jen sekundy od jakéhokoli tématu či lekce.

Volnost a pohoda. Šokující rychlost. Absolutní volitelnost místa, času, způsobu nebo platformy. Naprostá univerzálnost. Raketový vzestup znalostí. Trvalé zapamatování.

Zde jsou všechny lekce a všechny výukové celky ve vzestupném logickém pořadí, jak se odvíjí učení a jak rostou znalosti. Vybrat a použít samostatně cokoli z toho, je samozřejmě možné. Když si představíte, že každý z 360 těchto celků je ve skutečnosti malý film, není o čem diskutovat...

Lekce 1
Barvy kolem nás
Slovíčka
Test slovíček
Sloveso „to be“
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte tvary „to be“

Lekce 2
U našich přátel
Slovíčka
Test slovíček
Osobní zájmena
Obraty a věty
Zkoušení: Zaměňte podtržená slova zájmeny

Lekce 3
Moje rodina
Slovíčka
Test slovíček
Přivlastňovací zájmena
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 4
Náš byt
Slovíčka
Test slovíček
Sloveso „have“
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 5
Můj denní program
Slovíčka
Test slovíček
Přítomný čas prostý významových sloves
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 6
Můj pokoj
Slovíčka
Test slovíček
Vazby s výrazy „there is“, „there are“
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 7
Setkání
Slovíčka
Test slovíček
Otázky uváděné výrazy „who“, „what“, „which“
Obraty a věty
Zkoušení: Ptejte se na podtržená slova

Lekce 8
Naše prázdniny
Slovíčka
Test slovíček
Nejpoužívanější příslovce a jejich postavení ve větách
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 9
Připravuji se na zkoušky
Slovíčka
Test slovíček
Postavení slov ve větě
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 10
Studuji na univerzitě
Slovíčka
Test slovíček
Přídavná jména
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 11
Ve městě
Slovíčka
Test slovíček
Zájmena ukazovací
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 12
Na železničním nádraží
Slovíčka
Test slovíček
Množné číslo podstatných jmen
Obraty a věty
Zkoušení: Převeďte věty do množného čísla

Lekce 13
Ve škole
Slovíčka
Test slovíček
Slovesa „can“, „may“, „must“
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 14
Cesta do zahraničí
Slovíčka
Test slovíček
Příslovce
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 15
Čas
Slovíčka
Test slovíček
Číslovky základní
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 16
V dílně
Slovíčka
Test slovíček
Neurčitý a rozkazovací způsob
Obraty a věty
Zkoušení: Utvořte rozkazovací způsob

Lekce 17
Na večírku
Slovíčka
Test slovíček
Přivlastňovací pád
Obraty a věty
Zkoušení: Utvořte přivlastňovací pád

Lekce 18
Výlet do hor
Slovíčka
Test slovíček
Zájmena „some“, „any“, „no“
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 19
Dopis od přítele
Slovíčka
Test slovíček
Skloňování osobních zájmen
Obraty a věty
Zkoušení: Nahraďte slova v závorce zájmeny

Lekce 20
Sport a hry
Slovíčka
Test slovíček
Gerundium
Obraty a věty
Zkoušení: S pomocí slov v závorce doplňte gerundiální vazbu

Lekce 21
Doprava ve velkoměstě
Slovíčka
Test slovíček
Tázací příslovce a zájmena
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 22
Učím se cizí jazyky
Slovíčka
Test slovíček
Významy členů
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správně členy

Lekce 23
Stěhujeme se do nového bytu
Slovíčka
Test slovíček
Přítomný čas průběhový
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte s využitím přítomného času průběhového

Lekce 24
Svět v 21. století
Slovíčka
Test slovíček
Budoucí čas
Obraty a věty
Zkoušení: Převeďte do budoucího času

Lekce 25
Povolání
Slovíčka
Test slovíček
Výrazy „other“ a „another“
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte „another“, „(the) other“, „(the) others“

Lekce 26
Na plese
Slovíčka
Test slovíček
Tázací dovětek
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte tázací dovětky

Lekce 27
Výlet k moři
Slovíčka
Test slovíček
Řadové číslovky
Obraty a věty
Zkoušení: Napište číslovky slovy

Lekce 28
Dovolená v zimě
Slovíčka
Test slovíček
Minulý čas sloves „be“, „can“, „have“
Obraty a věty
Zkoušení: Převeďte do minulého času

Lekce 29
Nad mapou
Slovíčka
Test slovíček
Minulý čas prostý
Obraty a věty
Zkoušení: Převeďte do minulého času

Lekce 30
Letní dovolená
Slovíčka
Test slovíček
Stupňování přídavných jmen
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 31
V kanceláři
Slovíčka
Test slovíček
Nepravidelná slovesa – část 1
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 32
Ve školní jídelně
Slovíčka
Test slovíček
Stupňování „good“ a „bad“
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 33
Vánoce
Slovíčka
Test slovíček
Nepravidelná slovesa – část 2
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 34
Dějiny města
Slovíčka
Test slovíček
Člen určitý a neurčitý, zvláštnosti užití
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte člen, je-li to nutné

Lekce 35
V kuchyni
Slovíčka
Test slovíček
Výrazy „every“, „each“, „both“, „all“
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správně „each“, „every“, „all“, „both“

Lekce 36
Cestování autem
Slovíčka
Test slovíček
Nepravidelná slovesa – část 3
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 37
U lékaře
Slovíčka
Test slovíček
Výrazy „should“, „would“, „could“
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 38
Náš domov
Slovíčka
Test slovíček
Samostatná přivlastňovací zájmena
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte s využitím samostatných přivlastňovacích zájmen

Lekce 39
Divadlo a kino
Slovíčka
Test slovíček
Nepřímý předmět
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte s využitím nepřímého předmětu

Lekce 40
Zábava
Slovíčka
Test slovíček
Účelový infinitiv
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte s využitím účelového infinitivu

Lekce 41
Fotografování
Slovíčka
Test slovíček
Vyjádření budoucího času vazbou „going to“
Obraty a věty
Zkoušení: Vyjádřete pomocí vazby „going to“

Lekce 42
Věda a technologie
Slovíčka
Test slovíček
Stupňování příslovcí
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 43
Nakupování
Slovíčka
Test slovíček
Výrazy „much“, „many“, „little“, „few“
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte pomocí „much“, „many“, „little“, „few“

Lekce 44
Jídlo a pití
Slovíčka
Test slovíček
Nepočítatelná podstatná jména
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 45
Rybaření
Slovíčka
Test slovíček
Minulý čas průběhový
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte s využitím minulého času průběhového

Lekce 46
Zdraví a nemoc
Slovíčka
Test slovíček
Vazba předmětu s infinitivem
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte s vazbou předmětu s infinitivem

Lekce 47
Příroda
Slovíčka
Test slovíček
Předpřítomný čas
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte s využitím předpřítomného času

Lekce 48
Literatura
Slovíčka
Test slovíček
Nepřímá řeč
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 49
Umění
Slovíčka
Test slovíček
Infinitiv po výrazech „too“, „enough“
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 50
Pohostinnost
Slovíčka
Test slovíček
Vazba podmětu s infinitivem
Obraty a věty
Zkoušení: Utvořte infinitivní vazby s uvedenými slovesy

Lekce 51
Hudba
Slovíčka
Test slovíček
Vazby s „have“
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte s využitím vazby s „have“

Lekce 52
Počasí
Slovíčka
Test slovíček
Vyjádření změny stavu
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte s využitím gramatické změny stavu

Lekce 53
Včera jsem šel na poštu
Slovíčka
Test slovíček
Předminulý čas prostý
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte s využitím předminulého času

Lekce 54
Farmaření
Slovíčka
Test slovíček
Podmiňovací způsob
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte s využitím „will“, „would“

Lekce 55
Roční období
Slovíčka
Test slovíček
Zvláštnosti užití „shall“, „should“
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte s využitím „shall“, „should“

Lekce 56
Oblékáme se
Slovíčka
Test slovíček
Zástupné „one“, „ones“
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte zástupné „one“, „ones“

Lekce 57
Nehoda na silnici
Slovíčka
Test slovíček
Věty přací a zvolací
Obraty a věty
Zkoušení: Upravte podle daného vzoru

Lekce 58
Bydlím v hotelu
Slovíčka
Test slovíček
Vlastní jména a člen
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte členy, je-li to nutné

Lekce 59
Zvyklosti
Slovíčka
Test slovíček
Opakovaný a obvyklý děj
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 60
Mezinárodní setkání
Slovíčka
Test slovíček
Zkracování vět participiem
Obraty a věty
Zkoušení: Nahraďte zadané věty větami s participiem

VYZKOUŠEJTE z bezpečných linků na You Tube ZDARMA ANGLIČTINU LEKCI 1 a poté se rozhodněte. Celkem je lekcí 60 a každá obsahuje 6 samostatných tématických celků, které na sebe obsahově navazují. Následující ukázky ve svém úhrnu představuji jen něco málo přes 1% celkové šíře nabízeného plného produktu. Přímé přístupy k 6 ukázkám zde: Barvy kolem násSlovíčkaTest slovíčekSloveso „to be“Obraty a větyZkoušení: Doplňte tvary „to be“

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.