0 Kč s DPH

Revoluční ŠKOLNÍ NĚMČINA

Všem ŠKOLÁM POSKYTUJEME ke všem zakoupeným produktům ROZŠÍŘENOU LICENCITato ROZŠÍŘENÁ LICENCE platí pro CELOU ŠKOLU, pro všechny její pedagogické a odborné pracovníky a podle dispozic učitelů také pro všechny děti, žáky a studenty pro vzdělávací použití, a to i v mimoškolním volném časeTato ROZŠÍŘENÁ LICENCE je ČASOVĚ NEOMEZENÁjejím poskytnutím se nijak nezvyšuje uvedená celková konečná cena produktu a školám tím nevznikají žádné další závazky.

Naprosto univerzální! Pracuje na všech běžných tabletech, mobilech, noteboocích, počítačích a dokonce i na TV s USB a připojením k internetu. Pro Android, iOS (Apple/Mac), Win. Jakékoli zařízení. Jakákoli platforma.

Cena:
3 990 Kč s DPH
3 298 Kč bez DPH
ks

Revoluční ŠKOLNÍ NĚMČINA

VYZKOUŠEJTE z bezpečných linků na You Tube ZDARMA NĚMČINU LEKCI 1 a poté se rozhodněte. Celkem je lekcí 60 a každá obsahuje 6 samostatných tématických celků, které na sebe obsahově navazují. Následující ukázky ve svém úhrnu představuji jen něco málo přes 1% celkové šíře nabízeného plného produktu. Přímé přístupy k 6 ukázkám zde: Barvy kolem násSlovíčkaTest slovíčekSloveso „sein“ v přítomném časeObraty a větyZkoušení: Doplňte správný tvar slovesa „sein“

Podrobnosti:

Celkem 360 videosekvencí v celkovém rozsahu cca 18 hodin souvislého chodu, vybrat jakoukoli sekvenci a použít samostatně je to nejjednodušší, prostě si link zkopírujete a uložíte kam potřebujete. Začít se může kdykoli a pokračovat se dá také jakýmkoli tempem. Cokoli se dá přeskočit v případě vyšší pokročilosti, cokoli se dá zopakovat, v případě nutnosti více procvičit a zafixovat. Obrovské množství sekvencí dává vyučujícímu skvělou možnost vhodně oživit takřka každou oblast výuky.

Přejedete palcem po displeji, nebo myší/kurzorem po monitoru, hbitě protočíte bohatý, ale přehledný seznam témat, v mžiku najdete, jednou kliknete… a už se přímo před očima rozbíhá dynamická a atraktivní multimediální výuka.

Látka je členěna do krátkých, pohodlných, ale obsahově bohatých a přesně zacílených celků. Využívá se "televizního" způsobu vnímání, který je mladým lidem blízký, jsou na něj zvyklí a dobře přenáší vědomosti přímo do paměti. To platí zejména v případě mobilů a tabletů, kde je vizuální spojení uživatele s displejem velmi těsné a znalosti se tak "sugerují" rovnou do podvědomí. Rozšířená licence samozřejmě dává školám plnou možnost právě mobily a tablety žáků do jejich vzdělávání zapojit.

Podmanivá a živá výslovnost z úst rodilých mluvčích skvěle napomáhá trvalému zapamatování. Vše ihned také v češtině. Nepotřebujete se obklopovat žádnými slovníky a tlustými poznámkovými bloky. Vše plyne samo a hladce do Vaší paměti.

Celá vzestupná gramatikaŽádné točení v kruhu - dynamický růst znalostí je zaručen. Texty-Slovíčka-Vazby-Obraty- Fráze-Rčení-DialogyTisíce výrazů, vazeb a vět. Nejen výklad, ale i zkoušení a testy s několika tisíci zkušebních situací. Od úplných začátečníků až po nejpokročilejší. Velmi vhodné i pro opakované začátečníky, pokud taková situace nastane.

Tato forma byla speciálně vyvinuta zejména pro mobily, tablety, notebooky a ultrabooky aby se světový jazyk dal doslova "nosit v kapse" a využily se tak efektivně i ty nejmenší náhodné okamžiky v napjatém denním režimu. Dnešní doba je uspěchaná, což pociťují i děti, žáci a studenti. Toto studium je ale pohodlné a nejsou potřebné klávesnice. Vzdělávání je vedeno v příjemném náhledovém režimu. Cvičení jsou intuitivní s přednápovědou uživatelem, při mezivypnutí chodu, s následnou korekcí podle správného znění.

Dostanete od nás řídící soubor, kde je pod sebou uvedeno v logickém vzestupném pořadí na 360 celků od úplných začátečníků až po velmi pokročilé. Stačí tento úsporný soubor, který nezabere takřka žádné místo, nahrát do mobilu, tabletu, notebooku, počítače nebo do jakéhokoli jiného zařízení s přístupem k internetu, a to je všechno!

Vlajková loď našich školních encyklopedií a kompletů. Je to produkt ideální pro jakýkoli typ výuky světového jazyka. Vždy si vyučující snadno najde vlastní optimální způsob, jak studenty s tímto aktivizovat, případně vhodně ovlivnit jejich domácí přípravu. Celý světový jazyk jako na dlani. Produkt byl vytvořen přímo pro dnešní uspěchanou dobu, kdy není na nic čas, ale umět se musí všechno, Zkušenosti ukazují, že vhodných "volných" chvilek - na první pohled "jalových" a neužitečných - se dá přes den najít docela dost, ale teprve tento produkt dává možnost je souvisle a smysluplně využít.

Jistěže to poněkud narušuje tradiční představu o "soustředěném" studiu, kdy uživatel někde sedí, na nic jiného nemyslí, je obklopen pomůckami a věnuje učení souvislý čas. Na druhou stranu je tu ale nesporný efekt v tom, že mladým lidem je tato forma blízká, chvíle takového opakování nejsou sice příliš dlouhé, ale jsou o to intenzívnější. Zvyklosti dnešních mladých lidí jsou formovány "facebooky" a "chaotickým" brouzdáním v sociálních sítích, což se někomu může líbit, jinému ne, ale je to prostě fakt. Je to sice poněkud nárazový a "těkavý" způsob čerpání informací a znalostí, ale pokud se správně podchytí a vyjde se mu vstříc, může přinést velký užitek i ve vyučování světovým jazykům a v mimoškolní přípravě.

Pracuje kdekoli, kdykoli, na čemkoli a okamžitě. Spustí se během dvou tří sekund na všech mobilech, tabletech, noteboocích, PC a TV s přístupem k internetu. Funguje bezchybně absolutně na všech operačních systémech – Android, iOS (Apple/Mac), Win a dalších. Bez rozdílu zařízení. bez rozdílu platformy. Bez rozdílu operačního systému. Jednoduše kdykoli, na čemkoli a všude

Produkt naplno využívá mocných možností internetu. Vůbec nezahlcuje paměť mobilů, tabletů, počítačů atp. a přitom jste stále pohotově na hlavním směru studia, jen sekundy od jakéhokoli tématu či lekce.

Volnost a pohoda. Šokující rychlost. Absolutní volitelnost místa, času, způsobu nebo platformy. Naprostá univerzálnost. Raketový vzestup znalostí. Trvalé zapamatování.

Největší a nejrychlejší angličtina jakou si lze představit. Nejzábavnější a nejúčinnější jazykové vzdělání. Pro všechny stupně pokročilosti. Pro všechny profesionání i věkové kategorie.

Máme téměř 28 let zkušeností v oboru a naše firma existuje bez přerušení již od konce 80. let. Víme co Vám nabízíme a garantujeme, že tento produkt během velmi krátké doby zcela změní jazykové poměry ve Vaší společnosti i mezi rodinými příslušníky vedení a zaměstnanců.

Když uvážíme rozšířenou multilicenci až do počtu 49 uživatelů a de fakto neomezené možnosti využití pro studijní a nekomerční účely, vyjde jedno téma na jednoho zaměstnance jen na několik málo haléřů. A přitom ho každé takové téma, a to včetně rodinných příslušníků při domácím opakování, může naučit třeba rozsáhlý gramatický blok s desítkami tvarů nepravidelných sloves, desítkami hovorových obratů a vazeb, plejádou výrazů běžné řeči, nebo stovku nových slovíček či vět, četné konverzační bloky a ještě mnohem více.  

Zde jsou všechny lekce a všechny výukové celky ve vzestupném logickém pořadí, jak se odvíjí učení a jak rostou znalosti. Vybrat a použít samostatně cokoli z toho, je samozřejmě možné. Když si představíte, že každý z 360 těchto celků je ve skutečnosti malý film, není o čem diskutovat...

Lekce 1
Barvy kolem nás
Slovíčka
Test slovíček
Sloveso „sein“ v přítomném čase
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správný tvar slovesa „sein“

Lekce 2
Návštěva u přátel
Slovíčka
Test slovíček
Osobní zájmena v 1. pádě
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správně osobní zájmeno

Lekce 3
Rodina
Slovíčka
Test slovíček
Přivlastňovací zájmena v 1. pádě
Obraty a věty
Doplňte správně přivlastňovací zájmeno

Lekce 4
Byt
Slovíčka
Test slovíček
Sloveso „haben“ v přítomném čase
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správný tvar slovesa „haben“

Lekce 5
Denní režim
Slovíčka
Test slovíček
Časování sloves pravidelných v přítomném čase
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správný tvar pravidelného slovesa

Lekce 6
Můj pokoj
Slovíčka
Test slovíček
Člen neurčitý v 1. pádě
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správný člen

Lekce 7
Setkání po letech
Slovíčka
Test slovíček
Předložky se 3. pádem
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správnou předložku

Lekce 8
Dovolená
Slovíčka
Test slovíček
Skloňování členu určitého
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správně podstatné jméno a člen

Lekce 9
Připravuji se k maturitě
Slovíčka
Test slovíček
Skloňování členu neurčitého v jednotném čísle
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správný tvar členu neurčitého

Lekce 10
Studuji na vysoké škole
Slovíčka
Test slovíček
Předložky se 4. pádem
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správnou předložku

Lekce 11
Prohlídka města
Slovíčka
Test slovíček
Ukazovací zájmena
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správné ukazovací zájmeno

Lekce 12
Na nádraží
Slovíčka
Test slovíček
Slovesa „können“ a „müssen“ v přítomném čase
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správný tvar způsobového slovesa

Lekce 13
Školství
Slovíčka
Test slovíček
Slovesa „dürfen“ a „wollen“ v přítomném čase
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správný tvar způsobového slovesa

Lekce 14
Cesta do zahraničí
Slovíčka
Test slovíček
Slovesa „mögen“ a „sollen“ v přítomném čase
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správný tvar slovesa

Lekce 15
Čas
Slovíčka
Test slovíček
Podstatná jména rodu mužského v jednotném čísle
Obraty a věty
Zkoušení: Dejte do správného pádu

Lekce 16
V dílně
Slovíčka
Test slovíček
Podstatná jména rodu mužského v množném čísle
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správný tvar podstatného jména

Lekce 17
Večírek
Slovíčka
Test slovíček
Podstatná jména rodu ženského v jednotném čísle
Obraty a věty
Zkoušení: Dejte výrazy do správného tvaru

Lekce 18
Výlet do hor
Slovíčka
Test slovíček
Zkoušení: Podstatná jména rodu ženského v množném čísle
Obraty a věty
Zkoušení: Dejte do množného čísla

Lekce 19
Dopis od přítele
Slovíčka
Test slovíček
Podstatná jména rodu středního v jednotném čísle
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správný tvar členu a zájmena

Lekce 20
Sport
Slovíčka
Test slovíček
Podstatná jména rodu středního v množném čísle
Obraty a věty
Zkoušení: Dejte slova v závorce do množného čísla

Lekce 21
Městská doprava
Slovíčka
Test slovíček
Přídavná jména
Obraty a věty
Zkoušení: Převeďte do jednotného nebo množného čísla podle zadání

Lekce 22
Učíme se cizí jazyk
Slovíčka
Test slovíček
Přídavné jméno po členu neurčitém
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správně koncovky

Lekce 23
Stěhujeme se do nového bytu
Slovíčka
Test slovíček
Skloňování přídavného jména bez členu
Obraty a věty
Zkoušení: Změňte dané tvary podle uvedených pokynů

Lekce 24
Svět ve 21. století
Slovíčka
Test slovíček
Budoucí čas
Obraty a věty
Zkoušení: Dejte věty do budoucího času

Lekce 25
Povolání
Slovíčka
Test slovíček
Stupňování přídavných jmen
Obraty a věty
Zkoušení: Stupňujte a utvořte správné tvary

Lekce 26
Andrea jde na ples
Slovíčka
Test slovíček
Nepravidelné stupňování přídavných jmen
Obraty a věty
Zkoušení: Stupňujte přídavná jména

Lekce 27
U moře
Slovíčka
Test slovíček
Základní číslovky
Obraty a věty
Zkoušení: Dané číslovky vyjádřete slovy

Lekce 28
Dovolená v zimě
Slovíčka
Test slovíček
Předložky se 3. a se 4. pádem
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte správný tvar členu

lekce 29
Nad mapou
Slovíčka
Test slovíček
Číslovky řadové
Obraty a věty
Zkoušení: Číslovky v závorce vyjádřete slovy

lekce 30
Letní prázdniny
Slovíčka
Test slovíček
Zájmena tázací
Obraty a věty
Zkoušení: K daným větám vytvořte otázky

Lekce 31
Na úřadě
Slovíčka
Test slovíček
Skloňování přivlastňovacích zájmen
Obraty a věty
Zkoušení: Doplňte přivlastňovací zájmeno

Lekce 32
Ve školní jídelně
Slovíčka
Test slovíček
Rozkazovací způsob
Obraty a věty
Zkoušení: Upravte podle vzoru

Lekce 33
Vánoce
Slovíčka
Test slovíček
Préteritum slovesa „sein“
Obraty a věty
Zkoušení: Převeďte do préterita

Lekce 34
Dějiny města
Slovíčka
Test slovíček
Skloňování osobních zájmen
Obraty a věty
Zkoušení: Osobní zájmena dejte do správného tvaru

Lekce 35
V kuchyni
Slovíčka
Test slovíček
Préteritum slovesa „haben“
Obraty a věty
Zkoušení: Dejte věty do préterita

Lekce 36
Autem na cestách
Slovíčka
Test slovíček
Préteritum pravidelných sloves
Obraty a věty
Zkoušení: Napište podle vzoru

Lekce 37
U lékaře
Slovíčka
Test slovíček
Neurčité zájmeno „man“ a vazba „es gibt“
Obraty a věty
Zkoušení: Vytvořte věty s použitím „man“

Lekce 38
Náš domov
Slovíčka
Test slovíček
Příslovce
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte do češtiny

Lekce 39
V kině, v divadle
Slovíčka
Test slovíček
Préteritum sloves „dürfen“ a „können“
Obraty a věty
Zkoušení: dejte do minulého času

Lekce 40
Zábava
Slovíčka
Test slovíček
Préteritum sloves „mögen“ a „müssen“
Obraty a věty
Zkoušení: Nahraďte slovesa

Lekce 41
Fotografování
Slovíčka
Test slovíček
Préteritum sloves „sollen“, „wollen“ a „wissen“
Obraty a věty
Zkoušení: Napište, co vypravuje Gabriela Beckstein

Lekce 42
Věda a technika
Slovíčka
Test slovíček
Zájmenná příslovce tázací
Obraty a věty
Zkoušení: Vytvořte otázky k daným větám

Lekce 43
Nákupy
Slovíčka
Test slovíček
Vztažná zájmena
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte do češtiny

Lekce 44
Jídlo a pití
Slovíčka
Test slovíček
Míry a váhy
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte do češtiny

Lekce 45
Rybaření
Slovíčka
Test slovíček
Zájmenná příslovce ukazovací
Obraty a věty
Zkoušení: Odpovězte kladně pomocí zájmenného příslovce

Lekce 46
Zdraví a nemoci
Slovíčka
Test slovíček
Préteritum nepravidelných sloves
Obraty a věty
Zkoušení: Vyjádřete v préteritu

Lekce 47
Moderní bydlení
Slovíčka
Test slovíček
Předložky se 2. pádem
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte do češtiny

Lekce 48
Literatura
Slovíčka
Test slovíček
Préteritum nepravidelných sloves (pokračování)
Obraty a věty
Zkoušení: dejte do přítomného času

Lekce 49
Výtvarné umění
Slovíčka
Test slovíček
Číslovky neurčité
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 50
V restauraci
Slovíčka
Test slovíček
Číslovky druhové a násobné
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte do češtiny

Lekce 51
Hudba
Slovíčka
Test slovíček
Préteritum nepravidelných sloves (pokračování)
Obraty a věty
Zkoušení: Vyjádřete v préteritu

Lekce 52
Počasí
Slovíčka
Test slovíček
Trpný rod
Obraty a věty
Zkoušení: Vyjádřete v trpném rodě

Lekce 53
Na poště
Slovíčka
Test slovíček
Préteritum nepravidelných sloves (pokračování)
Obraty a věty
Zkoušení: Dejte do přítomného času

Lekce 54
Zemědělství
Slovíčka
Test slovíček
Zlomky a desetinná čísla
Obraty a věty
Napište dané údaje slovy

Lekce 55
Roční období
Slovíčka
Test slovíček
Préteritum nepravidelných sloves (pokračování)
Obraty a věty
Zkoušení: dejte do préterita

Lekce 56
Oblékáme se
Slovíčka
Test slovíček
Préteritum nepravidelných sloves (pokračování)
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

Lekce 57
Nehoda
Slovíčka
Test slovíček
Préteritum nepravidelných sloves (pokračování)
Obraty a věty
Zkoušení: Vyjádřete v préteritu, kde je to možné

Lekce 58
V hotelu
Slovíčka
Test slovíček
Préteritum nepravidelných a smíšených sloves
Obraty a věty
Zkoušení: Dejte sloveso v závorce do správného tvaru

lekce 59
Zvyky a lidové slavnosti
Slovíčka
Test slovíček
Perfektum
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte s užitím perfekta

Lekce 60
Mezinárodní setkání
Slovíčka
Test slovíček
Vlastní jména zeměpisná
Obraty a věty
Zkoušení: Přeložte

VYZKOUŠEJTE z bezpečných linků na You Tube ZDARMA NĚMČINU LEKCI 1 a poté se rozhodněte. Celkem je lekcí 60 a každá obsahuje 6 samostatných tématických celků, které na sebe obsahově navazují. Následující ukázky ve svém úhrnu představuji jen něco málo přes 1% celkové šíře nabízeného plného produktu. Přímé přístupy k 6 ukázkám zde: Barvy kolem násSlovíčkaTest slovíčekSloveso „sein“ v přítomném časeObraty a větyZkoušení: Doplňte správný tvar slovesa „sein“

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.