0 Kč s DPH

Velký KOMPLET na podporu ZEMĚPISU

Tato sekce není prodejní, ale informativní. Uvedenou položku proto nelze přímo na tomto místě zakoupit. Chybí košík a cena je nastavena neutrálně na nulu. Pro nákup produktu, zjištění jeho aktuální ceny (samostatně či ve zvýhodněném kompletu) a k provedení objednávky se prosím navraťte do původní sekce, odkud jste kliknutím odskočili sem.

Cena:
0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH

Velký KOMPLET na podporu ZEMĚPISU

20 velkých výukových produktů, obsažených v tomto kompletu, se doručuje online po internetu. Hladké stažení. Jednoduché spuštění. Žádné komplikace. Stálá pomoc k dispozici. Žádná časová omezení. Žádné další poplatky. Žádné zmateční registrace. Žádné složité instalace. Pro počítače, notebooky, ultrabooky, mobily a zařízení s Win a po vlastním nastavení s přihlédnutím ke specifikaci výrobce také pro jiné standardní tablety, mobily, přehrávače, čtečky, výuková zobrazovací zařízení, TV s USB a herní konzole.

Videa a filmové klipy v příloze se spouští okamžitě a bezchybně na všech mobilech, tabletech, noteboocích, PC a TV s přístupem k internetu. Pracuje absolutně na všech operačních systémech – Android, iOS (Apple/Mac), Win a dalších.Jednodušší už to být nemůže.

Ohromující množství informací o zemích a regionech. Důraz položen na největší rarity, na fota a filmy. Vše zblízka, názorně, v pohybu, přímo před očima. Tisíce záběrů v nejvyšší kvalitě, stovky videí. Země, místa a města se představují špičkovými unikáty, ale i tvářemi obyvatel, památkami, stavbami, monumenty a přírodními divy.

Produkt je pravou lahůdkou pro každého, kdo chce zazářit mezi vrstevníky nebo i ve škole, kterou studuje.

Nejde přitom ani zdaleka jen o Zeměpis. Obsah velmi silně prolíná do Dějepisu, ale také do dalších předmětů a oborů. Nabízí se mnoho možností k aktivizaci. Zajímavosti ze zemí se dobře zapamatovávají. Mnoho míst je stále v centru dění a událostí, píše se o nich a mluví. Je zde hodně příležitostí pro vlastní komentáře, aktuality, vystoupení školáků a studentů před kolektivem na zvolené téma atp.

Je zde velké provázání mezi více předměty. Třeba pařížský Pantheon - ten je jedním z mnoha monumentů v rámci produktu Klenoty Francie - kde jsou uloženi nejen významní vojevůdci, ale také nejpřednější literáti. Nebo produkt Jeruzalém, s nímž lze naprosto perfektně zdokumentovat vzrušující počátky křesťanství a četné legendární biblické události. Také významné mezníky judaismu a islámu. Nebo Havajské ostrovy, kde zdaleka nejde jen o přírodu - nachází se zde Pearl Harbor, který samozřejmě jako všechno ostatní se ukazuje reálně a zblízka, takže uživatelé mohou vidět vycházet napovrch i proslulé "černé slzy" - stopy oleje, které stále vytékají z útrob potopených plavidel a toto prý ustane až zemře poslední z námořníků, kteří zažili japonský přepad a bombardování.

Obrovskou technickou předností je, že jak tyto, tak všechny naše produkty nijak nezasahují do operačního systému, vůbec nic se na Vaše počítače a zařízení "neinstaluje", nic se natrvalo neukládá s výjimkou kopií, které si ovšem sami uděláte obvyklým způsobem a čistě na základě vlastní úvahy a potřeby.

Především výborně poslouží všem zájemcoům jako bohatý a poutavý zdroj informací, záběrů a filmů. Nelze samozřejmě počítat s tím, že se z tak velkého obsahu uplatní všechno. Ale protože škála je pestrá, je velká šance vždy najít právě ta nejvhodnější fakta, fota, videa, celky a sekvence. Produkty jsou rozsáhlé a budou sloužit dlouhodobě.

Toto všechno je samozřejmě nutno v praxi vyzkoušet a přizpůsobit potřebám. V souboru je velké množství naprostých unikátů z míst, kam cestovat není běžné, nebo dostat se na tato místa je takřka nemožné. 

Je zde připravena opravdu pestrá a velmi bohatá mozaika. Je jen těžko představitelné, že by veškerý obsah tohoto kompletu mohl být kdy v úplnosti využit. Ale právě tento rozsáhlý výběr poskytuje reálnou šanci, že se vždy a ke každému tématu či zájmu podaří najít něco zajímavého, co obohatí, zpestří a ve svém důsledku posílí vědomostí. Jsou zde tisíce zajímavostí, tisíce záběrů a stovky filmových klipů,

Velkou praktickou výhodou je úzké propojení kompletu s internetem. To umožňuje přistoupit k látce kdykoli, kdekoli a na pokud jde o zařízen, tak takřka na čemkoli - mobil, tablet, notebook - prostě cokoli. Dobře se tak mohou využít i různé nárazové, náhodné a krátké okamžiky v denním režimu, které by jinak vyšly naprázdno - při dopravě apod.

Paříž

Hlavní rarity: Eiffelova věž – Palác a muzeum Louvre – Zámek Versailles s Velkým kanálem, kde probíhaly bály na člunech i námořní bitvy – Královnina vesnička se skutečnými venkovany vytvořená na okraji Versailles pro Marii-Antoinettu – Most Alexandra III., který je považován za nejkrásnější most na světě – Napoleonovy Vítězné oblouky – Paláce, prostranství, parky, náměstí, mosty - Úžasný Montmartre se spoustou umělců a poslední vinicí v pařížské oblasti a ještě mnohem mnohem více…

Klenoty Francie

Hlavní rarity: Svatá kaple Sainte Chapelle, kterou postavil Ludvík IX. Svatý pro originál Kristovy trnové koruny (jak se domníval), úžasný klenot gotiky a velmi podobně včetně úchvatných vitráží s tisícovkou motivů – Katedrála Notre-Damme – Portál Posledního soudu – Galerie králů – Proslulé chiméry na Horní galerii – Nepřekonatelná rozetová okna o průměru až 18 metrů – Náhrobky velikánů: Napoleon I., Alexander Dumas, maršálové Lannes, Duroc, Vauban a další, filosof Voltaire, pedagog Rousseau, mořeplavec Bouganville, vynálezce slepeckého písma Braille a mnozí další…

Řím

Hlavní rarity: Okovy v nichž byl podle legendy uvězněn sv. Petr v Mamertimském vězení – Forum Romanum plné špičkových památek a Koloseum – Místo, kde zavraždili Julia Caesara a také místo, kde bylo jeho tělo zpopelněno – Římská kurie, kde zasedal senát –Trajánova tržnice, která byla prvním supermarketem v dějinách lidstva – Vítězné oblouky, pod nimiž procházela triumfální procesí římských císařů – Úžasný smělý Pantheón, trvalo pak více než 1000 let, než se do podobné klenby v Evropě někdo další odvážil – Nerónův akvadukt – Legendární Fontána di Trevi – Oválné náměstí Piazza Navona a ještě mnohem více…

Vatikán

Největší rarity: Požehnání zesnulého papeže Jana Pavla II. – Svaté schody, po nichž podle legendy kráčel sám Ježíš Kristus – Kostel San Clemente a krypta, kde byl pohřben věrozvěst sv. Cyril – Sancta Sanctorum (Nejsvětější svátost) s obrazem, který údajně malovali andělé – Bazilika sv. Petra s přilehlým náměstím - Chrám San Giovanni in Laterano - Skvělé mozaiky a četná díla Michelangelova a dalších předních renesančních a barokních umělců…

Benátky

Multimediální projíždky na gondole - Kouzelné procházky městem - Náměstí sv. Marka – Zvonice - Dóžecí palác - Most vzdechů – Mincovna - Bazilika sv. Marka - Velký kanál - Most zlatníků (Ponte Rialto) -Desítky paláců - mezi nimi Ca´Grande, Ca´Pesaro, Deposito del Megio, Palazzo Civran Grimani, Palazzo Contarini Fasan, Palazzo Corner Contarini, Palazzo Giustinian, Palazzo Gritti Pisani, Palazzo Morosini Brandolin a Palazzo Treves Bonfili - Honosné chrámy Santa Maria delle Salute, Santi Giovanni e Paolo - Ostrov a klášter San Giorgio a ještě více...

Rodos

Hlavní rarity: Katedrála Panayia tou Kastrou - Palác velmistra křížových rytířů - Ulice rytířů lemovaná křižáckými ubytovnami - Fontány, špitály, kastelánie v robustním křižáckém stylu - Opevněný přístav - Opravdové klenoty křesťanské i muslimské architektury - Desítky kostelů s jedinečnými interiéry, některé jsou až tisíc let staré – Stovky vyobrazení - Celé liturgické cykly - Úžasný Lindos, kde se měl zastavit před výpravou do Asie Alexander Veliký - Působivé mešity a ještě více…

Jeruzalém

Hlavní rarity: Ježíšův hrob (na dotek u sarkofágu) – Křížová cesta se všemi zastaveními – Skála Golgota do níž byl vsazen Ježíšův kříž (dá se nahmatat otvor, který ve skále dosud je) – Místo Poslední večeře – Zed nářků – Údolí Kidrón, kde má začít Poslední soud – Monumentální Skalní chrám (po po Mekce druhá nejvýznamnější muslimská památka (Mohamed se odtud vznesl na nebesa) – Olivová hora -Getsemanská zahrada – Hrob Panny Marie a ještě mnohem více...

Vídeň

Zámky Belveder a Schönbrunn – CísařskýHofburg včetně apartmánů panovnického páru –Svatoštěpánský chrám – Jezdecká škola, založená Karlem VI. - Klenot baroka Karlskirche – Pohádkový obytný komplex od architekta Hundertwassera – Skvostná promenádní třída Graben – Starobylý, ale luxusní Kohlmarkt - Wagnerovy secesní pavilóny –Císařská hrobka, kde leží i Marie Terezie, Josef II., císař František Josef I. i korunní princ Rudolf, který se netajil pokrokovými názory, ale nakonec zemřel za podivných okolností (Mayerlingská tragédie).

Praha - Hrad a okolí

Kaple sv. Kříže se svatovítským pokladem -Královský palác - Žulový obelisk - Jezdecká socha sv. Jiří - Katedrála sv. Víta - Zvonice a Zvon sv. Zikmunda (největší v Čechách) - Zlatá brána - Mozaika Posledního soudu - Vladislavský sál - Bazilika sv. Jiří -Zlatá ulička - Černá věž - Španělský sál - Jelení příkop - Letohrádek Belvedér - Hradčanské náměstí -Arcibiskupský palác - Desítky dalších paláců, domů, kostelů, kaplí, soch, památek…

Praha - Orloj a okolí

Hlavní rarity: Staroměstský orloj - Procesí apoštolů živě a ve špičkové kvalitě - Staroměstské náměstí (kříže v dlažbě ukazují, kde stálo popravčí lešení) - Palác Goltz-Kinských (nejpůvabnější rokoková památka Prahy) - Dům U kamenného zvonu - Týnský chrám – Ungelt - Betlémská kaple - Stavovské divadlo -Desítky dalších historických domů a paláců - Ideální pro školy, studenty a cestovatele - Zajímavé pro každého!

Španělsko a Gibraltar

Hlavní rarity: Córdoba a její katedrála vsazená rovnou do mešity - Zvonice Torre del Alminar - Římský most (Puente romano) - Hrad Alcázar - Granada a Alhambra - Zahrady Generalife - Zlatá komnata - Lví dvůr - Sevilla - Věž Giralda - Katedrála a Svatá brána -Náhrobek Kryštofa Kolumba - Palác Reales Alcázares - Historické město Ronda - Palác Karla V. -Impozantní Gibraltar – Letiště, přes které vede pěší korzo (světová rarita) - Náměstí Casemates Square - Obchodní tepna Main Street - Rezidence guvernéra s pochodující skotskou stráží v sukních - Královská kaple - Obří 100tunové dělo - A největší zážitek:Opice, které se přátelí s turisty, taky je okrádají a těší se zde velké úctě obyvatel…

New York

Silně střežená Socha Svobody - Kdo chce vyjít jen na podstavec, projde několikrát detektory – Vy vystoupáte až do čelenky na vrcholu postavy a prohlédnete si celý Manhattan - Dále zničené Světové obchodní středisko (WTC) – Mohutná a unikátní původní dokumentace - Jsou to naprosto raritní zážitky - Projdete se v někdejších koridorech - Podniknete naprosto unikátní exkurzi až nahoru na vyhlídkové plošiny a rozhlédnete se do všech stran - V helikoptéře zblízka WTC dokonce obletíte - Žádná simulace či počítačová grafika - Vše reálně! Vše opravdově! A ještě mnohem mnohem více!

Las Vegas

Hlavní atrakce: Bulvár Strip - Svatební kaple Chapel of the Bells, vyhlášená svatbami celebrit - Komplex Riviera s gigantickou hernou Slot Adventure - Stardust, který se proslavil svatbou Franka Sinatry - Harrah´s a Bally´s, kde je nejuznávanější soubor tanečnic a ještě mnohem více - Jako „bonus” „exkurze” do opuštěného zlatokopeckého města Oatman (kdysi 20 000 obyvatel) - Právě zde strávili v prostém hotelovém pokoji svatební noc velikáni filmového plátna Clark Gable a Carola Lombardová - Uvidíte na vlastní oči!

Havajské ostrovy

Legendární Pearl Harbor – Multimediální návštěva memoriálu nad bitevní lodí Arizona potopenou Japonci v průběhu leteckého přepadu (známého z akčních filmů) – Neuvěřitelná eskamotáž se zbraněmi při svěšení vlajky podle neměnného protokolu zavedeného králi (kdo neviděl živě, neuvěří, že něco takového je vůbec možné - Jediný královský palác na území USA – Nejlepší pláž na světě Waikiki a ještě mnohem více!

Za poklady Tichomoří

Kulturní ukázky zemí a oblastí Polynésie jako jsou: Tahiti - Samoa - Tonga - Fidži a další. Nádherná přehlídka lidových zvyků, obydlí, každodenních předmětů národů z tak vzdálených končin náší planety.

Národní parky světa 1

Slavné Ohnivé údolí – Bizarní hlavy a obličeje ve skupině Sedmi sester - Včelí úly - Sloní skála - kultovní Atlatl Rock s petroglyfy - Zřícené letadlo - Velký kaňon Colorada a útvary zvané Cheopsova pyramidaIsidin chrámŠivův chrám – V kaňonu Bryce Thorovo kladivo (Thor´s Hammer), Velký amfiteátr – V parku Yosemite legendární vodopád Nevěstin závoj (Bridalveil Fall), proslulý Polodóm(Half Dome) a ještě mnohem více...

Národní parky světa 2

Děsivé Údolí smrti a Badwater Basin 85 a půl metru pod hladinou moře – Úžasný kráter Ubehebe -Údolí monumentů - Duhový most - Slavné Severní okno - Levá rukavice (boxerka), Pravá rukavice, Velký Indián, pahorek Merrick Butte - Kovově zelené jezero Powell lemované sytě okrovými břehy, úžasný zážitek -Park Zion s desítkami klenotů, mimo jinéŠachovnicový pahorek, Jobova hlava, gigantická skupina Tří patriarchů a více.

Zábavní centra světa 1

Hlavní atrakce: Komplex Venetian (Benátčan) překonává vše - Ohromné (ale zastřešené) Náměstí sv. Marka - K tomu originální gondoly, přivezené ze skutečných Benátek -Caesarův palác (Caesar´s Palace) – to je živá procházka starověkým Římem - Je tu všechno, včetně Kolosea - Nebo toto: Kolotoč v oblacích, který Vás naklopí do děsivé prohlubně - Ještě X Scream… kabina se řítí přes okraj 300 metrů vysoké věže … prudce zabrzdí a setrvačnost už už vrhá křičící zoufalce do hlubiny...

Zábavní centra světa 2

Hlavní atrakce: Gigantický Adventure Dome, pod jehož kupoli se podařilo vměstnat desítky obřích kolotočů, horských drah a jiných atrakcí - Nebo Fremont Street - Dlouhá ulice „zastřešená” velkou obrazovkou s milióny diod - Televizor o velikosti několika fotbalových hřišť - Další zastávka: Umělá sopka - Diváci prchají do ústraní - A ještě více...

Klenoty v poušti

Šokující kontrasty - Megalomanské dekorace -Areál Sahara názvem s pouští souvisí, ale orientuje se na závody rychlých aut ve stylu Formule 1 a Indianopolis - „Egyptský” Luxor střeží gigantická sfinga (velká jako její starší sestra v Gíze) - Pak Velká pyramida (taky jako v Gíze) - V noci vysílá vůbecnejsilnější světelný paprsek ze Země do Vesmíru - Rezort Excalibur (od kouzelníka Merlina až po krále Artuše plus draci a příšery) - Mandalay Bay, Monte Carlo, Bellagio, Wynn, Aladdin a Ostrov pokladů - Toto vše a ještě více na dosah ruky!

Přílohy:

Kromě několika set videí a filmových klipů, obsažených spolu s tisíci foto ve výše uvedených produktech, se v rámci tohoto kompletu dodávají navíc také tato další doplňující videa a filmové klipy. Jsou naprosto univerzální a spouští se pouhým poklikem kdykoli, kdekoli a doslova na čemkoli.

Velké filmové klipy

Brazílie
Čína
Čtvrť Montmartre a bazilika Sacre Coeur, Paříž, Francie
Indie
Japonsko
Kambodža
Kaňon Bryce, Utah, USA
Kaňon Red Rock, Nevada, USA
Kolorádská plošina, USA
Londýn, Velká Británie
Nová Guinea
Paříž, Francie
Peru
Praha, Česká republika
Přelet nad krajinou mezi jezery Lake Mead a Lake Powell, USA
San Francisco, USA
Thajsko
Údolí Monumentů, USA
Údolí smrti, Kalifornie, USA
Velký kaňon řeky Kolorado, USA
Washington D.C., USA

Standardní videa a klipy

Abšalómova hrobka, Jeruzalém, Izrael
Adventure Dome, Las Vegas, USA
Autentický reliéf plavidla z 2 stol př n l , Lindos, Řecko
Barbierovo mauzoleum, Kairouan, Tunisko
Biskupská rezidence, Speyer, Německo
Bronzový býk jako symbol americké ekonomiky, Broadway, New York, USA
Burgtheater, Výzdoba od Gustava Klimta, Vídeň, Rakousko
Burza cenných papírů a blízké okolí, Wall Street, New York, USA
Central Park, jezero Lake a legendární apartmány San Remo, New York, USA
Červený kaňon, USA
Čestný dvůr, Versailles, Paříž, Francie
D´Amboisova brána, Rodos, Řecko
Ďáblovo „golfové hřiště“ a oblast Badwater, Údolí smrti, USA
David od Donatella z let 1440 50, Florencie, Itálie
Dóm, Salzburg, Rakousko
Duomo, Florencie, Itálie
Duomo, Siena, Itálie
Dveře baptisteria od Lorenza Ghibertiho, Florencie, Itálie
Fontána Bethesda s Andělem vod, New York, USA
Fontána di Trevi, Řím, Itálie
Fontána se lvy, Alhambra, Granada, Španělsko
Frauenkirche, Norimberk, Německo
Gondola na Velkém kanálu, Benátky, Itálie
Haas Haus, Vídeň, Rakousko
Hanauma Bay, O´ahu, USA
Historický hotel Ala Moana, Honolulu, USA
Historický hotel Royal Hawaiian, Honolulu, USA
Hofburg, Michaelertrakt, Vídeň, Rakousko
Hotel Pioneer Inn, Lahaina, Maui, USA
Hradní věž Sinwellturm, Norimberk, Německo
Chrám národů, Jeruzalém, Izrael
Jeskyně, Kaua´i, USA
Jeskyně sv Michala, Gibraltar
Jezero Mead, USA
Jezero Powell, USA
Kalalau Valley, Kaua´i, USA
Kaldera sopky Kilauea sidlo bohyně Pele, Hawaii, USA
Kamenný most ze 14 stol dlouhý 330 m, Regensburg, Německo
Kaňon Bryce, Amfiteátr, USA
Kaňon Kolob, Zion, USA
Kaple Pazziů z roku 1443 od Brunelleschi, Florencie, Itálie
Karlskirche, Vídeň, Rakousko
Karlův most, Praha, Česká republika
Kasíno a hotel Bellagio, Las Vegas, USA
Kasíno a zábavní komplex Excalibur, Las Vegas, USA
Katedrála a zvonice dříve minaret La Giralda, Sevilla, Španělsko
Katedrála sv Víta, Pražský hrad, Česká republika
Klášter sv Kateřiny, Egypt
Knihovna Piccolomini, Siena, Itálie
Kolorádská plošina, USA
Kostel ochraňující okovy, do nichž byl údajně zakován sv Petr, Řím, Itálie
Kostel Santa Maria sopra Minerva, Řím, Itálie
Kráter Stéfanos, Nísyros, Řecko
Kráter Ubehebe, Kalifornie, USA
Lávové kužely, Nísyros, Řecko
Lávový tunel, O´ahu, USA
Lázně, Reales Alcázares, Sevilla, Španělsko
Legendární Callejón de las Flores s průhledem na zvonici, Córdoba, Španělsko
Lennonova zeď, Malá Strana, Praha, Česká republika
Masný most, Norimberk, Německo
Mešita, Gibraltar
Mezquita, Córdoba, Španělsko
Místo zavraždění Caesara, Area Sacra, Řím, Itálie
Mojžíš od Michelangela, Řím, Itálie
Most Alexandra III je považován za nejkrásnější na světě, Paříž, Francie
Most vzdechů, Benátky, Itálie
Mozaika z 13. stol na průčelí kostela San Frediano, Luca, Itálie
Mozartův rodný dům, Salzburg, Rakousko
Mříž a řezaný oltář z roku 1518, Capilla Mayor, Sevilla, Španělsko
Muzeum Louvre, Paříž, Francie
Nádvoří s bronzovou šiškou, Vatikán
Náměstí a Chrám sv Marka, Benátky, Itálie
Náměstí Banyan Square celé pod jediným stromem Banyanu, Lahaina, USA
Náměstí Opery, Paříž, Francie
Nejmenší dům na světě U Anděla, Salzburg, Rakousko
Nejposvátnější sektor Zdi nářků, Jeruzalém, Izrael
Největší zlatý nuget na světě zvaný Ruka víry, USA
New York New York kasíno a hotel, Las Vegas, USA
Odvážný most Puente Nuevo, Ronda, Španělsko
Opuštěné město Oatman na slavné Route 66 a zdivočelí oslíci, Arizona, USA
Ostrov Číňanův klobouk, O´ahu, USA
Pahorek Merrick Butte, Monument Valley, USA
Palác velmistra řádu křížových rytířů, Rodos, Řecko
Palazzo Vecchio, Florencie, Itálie
Pantheon, Paříž, Francie
Pantheon, Řím, Itálie
Papežský oltář v kostele San Giovanni in Laterano, Řím, Itálie
Pevnost Agios Nikólaos, Rodos, Řecko
Pevnost Castelo San Angelo, Řím, Itálie
Pevnost Hohensalzburg, Salzburg, Rakousko
Piazza del Mercato na půdorysu a ve zdivu římského amfiteátru, Luca, Itálie
Pláž Waikiki, Honolulu, USA
Pobřežní vodotrysk, Kaua´i, USA
Ponte Vecchio, Florencie, Itálie
Poslední vinice na Montmartre, Paříž, Francie
Pravá rukavice průhledem přes Severní okno, Monument Valley, USA
Proslulý Králičí ostrov, USA
Přístav Port el Kantaoui, Tunisko
Puente Romano, Córdoba, Španělsko
Reales Alcázares, zahrada Jardin de Troya, Sevilla, Španělsko
Red Rock kaňon, USA
Restaurant U matky Kateřiny, kde vzniklo slovo bistro, Montmartre, Paříž, Francie
Rezidence Scotty´s Castle, Údolí smrti, USA
Rokokové průčelí paláce Golz Kinských, Praha, Česká republika
Románský Dóm ve Špýru, Boží hrad, Německo
Římské Kartágo, Tunisko
Říšské korunovační klenoty, Norimberk, Německo
Saturnův chrám, Forum Romanum, Řím, Itálie
Sektor žen, Zeď nářků, Jeruzalém, Izrael
Socha Ludvíka Svatého před kostelem Sacre Coeur, Paříž, Francie
Socha Madony na průčelí kostela Panny Marie před Týnem, Praha, Česká republika
Socha Svobody, New York, USA
Svatostánek od Orcagna, Florencie, Itálie
Svícen od papeže Paškala, Kostel San Clemente, Řím, Itálie
Stadión býčích zápasů, Ronda, Španělsko
Staronová synagoga, Židovské město, Praha, Česká republika
State Capitol a vyjádření sopečného původu ostrovů, Honolulu, Hawaii, USA
Stephansdom, Vídeň, Rakousko
Superhotel Mandalay Bay, Las Vegas, USA
Svaté místo islámu Skalní dóm, Jeruzalém, Izrael
Svaté pole Campo Santo, Pisa, Itálie
Šikmá věž zvonice, Pisa, Itálie
Thorovo kladivo, kaňon Bryce,, USA
Times Square v noci, New York, USA
Trosky punského Kartága, Tunisko
Tympanon chrámu Madelaine, Paříž, Francie
Uctívané magické kameny, zanechané zde podle legendy kouzelníky z Taihti, Honolulu, USA
Ukřižování od Cimabue z 13 stol , Florencie, Itálie
Unikátní zbytky opevnění římského vojenského tábora, Regensburg, Německo
Včelí úl, Valley of Fire, USA
Velká mešita, Kairouan, Tunisko
Velký kaňon řeky Kolorado
Vesnička královny Marie Antoinetty, Versailles, Paříž, Francie
Vítězný oblouk, Paříž, Francie
Vítězný oblouk Septima Severa s budovou Senátu v pozadí, Forum Romanum, Řím, Itálie
Vodopád Nevěstin závoj, Yosemite, USA
Vodopády ´Akaka Falls, USA
Vodopády Kahünä Falls, Velký ostrov, USA
Vstupní hala nákupní galerie Forum Shops, Las Vegas, USA
Wagnerův secesní pavilon, Karlsplatz, Vídeň, Rakousko
Zahradní hrobka druhé uvažované místo Ježíšova ukřižování, Jeruzalém, Izrael
Zachariášova hrobka, Jeruzalém, Izrael
Zavěšený medailon Zvěstování, zhotovil Veit Stoß, Kostel sv Vavřince, Norimberk, Německo
Základy etruského chrámu, Fiesole, Itálie
Zámek Belveder, Vídeň, Rakousko
Zbytky pevnosti, Lahaina, Maui, USA
Zlatá brána, kterou podle legendy vstoupí spasitel a proto ji pro jistotu zazdili, Jeruzalém, Izrael
Zlatá kašna, Norimberk, Německo
Zvonice Torre del Alminar, Córdoba, Španělsko

Údolí smrti, Kalifornie, USAKambodžaPraha, Česká republikaThajsko

Fontána di Trevi, Řím, ItálieKlášter sv Kateřiny, EgyptZámek Belveder, Vídeň, RakouskoNejposvátnější sektor Zdi nářků, Jeruzalém, Izrael

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.